หอการค้าจังหวัดกระบี่รณรงค์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไหล่ทางถนนกระบี่โรแมนติก ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไหล่ทางถนนกระบี่โรแมนติก ณ จุดถ่ายภาพโครงการถนนกระบี่โรแมนติก บริเวณช่องพลี อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

ในแต่ละปี จังหวัดกระบี่มีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ปีละไม่น้อยกว่าสองล้านห้าแสนคน นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเลือกกระบี่เป็นสถานที่พักผ่อน หรือมาเที่ยวกระบี่ จะพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน การเตรียมการต้อนรับ และการนำเสนอความประทับใจของคนกระบี่ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาด และด้านการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้คงความสวยงามอย่างยั่งยืน

แต่การเสริมสร้างความโรแมนติกให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ จะเป็นปัจจัยการสร้างความพึงพอใจ และส่งผลให้นักท่องเที่ยวเก็บเอาความประทับใจเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อในเชิงบวก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวให้มากระบี่มากขึ้นกลับ และนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วกลับมาเยือนเราอีกการให้บริการนักท่องเที่ยว

กระบี่ รณรงค์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บนไหล่ทาง กระบี่โรแมนติก

ประการแรกที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส คือ การเดินทาง ความสวยงามของถนนเป็นปัจจัยแรก ที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว หากคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก ที่สามารถสร้างความประทับใจ ถนนสายกระบี่โรแมนติก ระยะทาง 48.3 กิโลเมตร โดยในวันนี้ได้มีการปลูกต้นไม้กว่า 1 พันต้น ได้แก่ต้นเฟื่องฟ้า ต้นทองอุไร ต้นราชินี ต่อไปถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวที่มากระบี่ต้องใช้ในการเดินทาง ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของจังหวัด ถือเป็นเส้นทางของการต้อนรับ

กระบี่ รณรงค์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บนไหล่ทาง กระบี่โรแมนติก

และหากนักท่องเที่ยวมีเวลาเหลือจากแผนท่องเที่ยวหลักที่วางไว้ ก็สามารถใช้เวลาที่เหลือก่อนเดินทางกลับใช้เส้นทางนี้เดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอื่นใกล้เคียงได้ เป็นการเติมเต็มการได้มาเที่ยวกระบี่ และสามารถใช้ Location ที่สวยและโรแมนติกสองข้างถนนสายนี้เป็นจุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกลับประเทศได้เช่นกัน

ที่มา : หน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ ชุมชนกระบี่