จังหวัดกระบี่เน้นการรักษาวินัยจราจร เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยนายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จากปัญหาเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะนี้ได้วางมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

เน้นเรื่อง เมาแล้วขับ และการควบคุมขับรถเร็วเกินกำหนด โดยได้ประสานงานกับทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ต้องห้ามอย่างจริงจัง

หาดคลองม่วงกำลังมาแรง

สำหรับการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย จังหวัดกระบี่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 49 ครั้ง อ.เมืองมากที่สุด จำนวน 17 ครั้ง

รองลงมา อ.อ่าวลึก ปลายพระยา จำนวน 7 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 58 คน เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลง 27 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลง 26 คน และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จำนวน 4 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.