สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เล็งเปิดบินตรงมากระบี่ เผยที่ท่องเที่ยวสวยงาม มีมุสลิมมาก กินอยู่ง่าย ทำนักท่องเที่ยวเพิ่มทุกปี

ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวกระบี่ ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการบินกระบี่หารือกับผู้จัดการสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ประเทศไทย อินโดไชน่า ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาข้อมูลเรื่องการเปิดเส้นทางบินตรงเชื่อมโยงระหว่างประเทศมาเลเซียกับจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ จะทำการเปิดบินตรงระหว่างประเทศมาเลเซีย-จังหวัดกระบี่ โดยทางตัวแทนสายการบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ ให้ความสนใจที่จะเปิดบินตรงระหว่างประเทศมาเลเซียกับจังหวัดกระบี่ ในเบื้องต้นก็มีความเป็นไปได้สูง

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียให้ความสนใจ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่มี จำนวนกว่า 9 หมื่นคน

จากการเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ จากประเทศมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 5 หรือประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพราะกระบี่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ 40 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยว

ในปัจจุบันสายการบินตรงจากประเทศมาเลเซีย มาจังหวัดกระบี่ คือ สายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเปิดทำการบินอยู่แล้ว จำนวน 2 เที่ยวบิน/วัน ทั้งนี้ คาดว่าประมาณปี 2557 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก็สามารถจะทำการเปิดบินได้

ทีนี้ หากจะเดินทางมา คลองม่วง กระบี่ ก็ไม่ต้องลำบากแล้ว มีสายการบินที่จะมากระบี่ มากมาย สะดวกสบายไปเลย