จากข่าวที่ว่า รอยเลื่อนนครนายก เป็นความน่ากลัวของคนกรุงและคนไทย ที่มีรอยเลื่อนที่อาจเกิดการไหวขึ้นทำให้คนในเมืองกรุง อย่างในกรุงเทพมหานคร นั้นมีผลกระทบเสียหายได้จากข่าวที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับไปเมื่อไม่นานมานี้

ล่าสุด โดยนักวิชาการกรมทรัพยากรธรณียัน รอยเลื่อนนครนายก ไม่มีพลังทำให้เกิดแผ่นดินไหว เหตุไม่เข้า 6 องค์ประกอบสำคัญ แต่ยังต้องจับตาดูในอนาคต ด้าน “สุวิทย์” ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างในการรองรับแผ่นดิน ไหว 7-8 ริกเตอร์

รอยเลื่อนนครนายก ไม่มีพลังทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง สถานการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหว โดยนายสุวิทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2518-2554 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ขนาด 5-9 ริกเตอร์ จำนวน 303 ครั้ง จากสถิติพบว่าศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยพบถี่ขึ้นในช่วงปี 2550-2554

ทั้งนี้ หลังจากเกิดแผ่นดินไหว บริเวณรอยเลื่อนน้ำมา ในประเทศพม่า ขนาด 7 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นในประเทศไทย ขนาด 3.4-4 ริกเตอร์หลายครั้ง แต่จากการตรวจสอบพบว่า การเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากอาฟเตอร์ช็อก แต่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งเป็นผลพวงจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนน้ำมา เนื่องจากเมื่อเปลือกโลกมีการขยับตัว จะส่งผลกระทบต่อแนวรอยเลื่อนข้างเคียง ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างในการรองรับแผ่นดินไหว 7-8 ริกเตอร์ รวมทั้งจะต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม หากเกิดธรณีภัยพิบัติ

นายสุวิทย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังต้องมีการซักซ้อมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสม่ำ เสมอ ต้องไม่เหมือนกับเหตุการณ์สินามิที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับมือ คล้ายกับการจัดแสดงโชว์มากกว่า

ด้านนายเลิดสิน รักษาสกุลวงศ์ ผอ.สำนักธรณีวิทยิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กล่าวถึงกรณีรอยเลื่อนนครนายก ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวในภาคกลาง ว่า จากการศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่องพบว่า รอยเลื่อนดังกล่าวไม่มีพลังมากพอที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งอยู่ในระดับลึก 2-4 กิโลเมตร แต่ในอนาคตยังไม่ทราบว่าจะเกิดหรือไม่ ต้องทำการศึกษาต่อไป

นายเลิดสิน กล่าวว่า การจะประกาศว่ารอยเลื่อนใดในประเทศไทยมีพลัง จะต้องมี 6 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1. ในรอบ 10,000 ปีที่ผ่านมา จะต้องเคยเกิดแผ่นดินไหวอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยศึกษาจากตะกอน 2. ต้องเคยเป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาดเล็ก 3. ต้องเห็นรูปร่างลักษณะที่ทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยน 4. ต้องมีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนอื่นๆ 5. ดูลักษณะทางน้ำที่อยู่บริเวณรอยเลื่อนดังกล่าว และ 6. จะต้องอยู่ใกล้กับน้ำพุร้อน ซึ่งรอยเลื่อนนครนายกมีเพียงองค์ประกอบเดียวที่เข้าข่ายว่าเป็นรอยเลื่อนที่ มีพลัง คือ มีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนแม่ปิง ซึ่งจริงๆ แล้วรอยเลื่อนแม่ปิงกับรอยเลื่อนครนายก ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน

“หากนับรอยเลื่อนนครนายก ว่ามีความน่ากลัว ให้จับตารอยเลื่อนรอยเลื่อนองครักษ์ ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯไม่ดีกว่าหรือ” นายเลิดสิน กล่าวและว่า ทั้งรอยเลื่อนนครนายกและองครักษ์ กรมทรัพยากรธรณียืนยันว่า เป็นรอยเลื่อนที่ไม่มีพลังและไม่สามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้

ขอบคุณที่มา ไทยรัฐออนไล