ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในต่างประเทศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 องค์การอนามัยโลก รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 แล้ว รวมผู้ป่วย 144 ราย เสียชีวิต 62 ราย คิดเป็นอัตราการป่วยตาย ร้อยละ 43.06 โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 9 ประเทศ ดังนี้ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ตูนีเซีย เยอรมนี และอิตาลี

สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบ การแพร่ระบาดของโรค แต่อย่างไรก็ดี คลองม่วง กระบี่ ก็เริ่มแผนเฝ้าระวังป้องกันโรคนี้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากประชากรในจังหวัดกระบี่บางส่วนได้เดินทางไปยังต่างประเทศที่มีความเสี่ยง อาจเกิดการติดต่อได้

นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันเชื่อ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หลังจากพบการะบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว 144 คน ในนั้นเสียชีวิตไปแล้ว 59 คน

นายแพทย์จีรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในปีนี้มีชาวไทย-มุสลิมในจังหวัดกระบี่ จำนวน 860 คน ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาด ซึ่งจะเดินทางกลับไทยชุดแรกในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ จึงสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมห้องแยกโรค และอุปกรณ์ไว้รองรับ นอกจากนี้จะอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และญาติของผู้ไปแสวงบุญให้รู้อาการของโรค คือจะเริ่มมีอาการปวดศีรษะ มีไข้ ไอ จาม อ่อนเพลีย หอบเหนื่อย คล้ายกับอาการไข้หวัดใหญ่ หากพบอาการลักษณะดังกล่าวกับคนในชุมชน หรือสมาชิกในครอบครัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เสริมความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ที่อาจจะติดมาจากผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ หลังพบระบาดในประเทศตะวันออกกลาง สั่งการทุกโรงพยาบาลเตรียมห้องแยกโรค และอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.56 ที่โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค.56 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมี นายแพทย์จีรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละอำเภอ เครือข่าย SRRT ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาคีเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ที่มีประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของโรค ได้มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยที่อาจจะได้รับเชื้อดังกล่าว และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ซึ่งกำลังระบาดในหลายประเทศในขณะนี้ ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยแล้ว จำนวน 144 ราย และเสียชีวิต 59 ราย โดยผู้ป่วย และเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย และประเทศใกล้เคียงแถบตะวันออกกลาง ในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของเชื้อดังกล่าว แต่ก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยโครงการอบรมแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 24 และ 25 ตุลาคม วันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกับโรคการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2012 และวันที่ 2 เป็นการฝึกซ้อมแผนให้แก่บุคลากรสาธารณสุข

โดยในปีนี้มีประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดกระบี่ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 860 คน และจะเดินทางกลับในประเทศไทยชุดแรก วันที่ 7 พ.ย.56 นี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมห้องแยกโรค พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยไว้รองรับ ในส่วนของการช่วยเหลือเชิงรุกในพื้นที่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้เชิญ อสม. ญาติ และประชาชนในพื้นที่ที่มีประชาชนเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม โดยการอบรมให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

สำหรับอาการป่วยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 อาการเริ่มจากปวดศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลีย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ นอกนั้นมีอาการไอ จาม หอบเหนื่อยอย่างรวดเร็ว พบในทุกกลุ่มอายุ ส่วนอาการรุนแรงจะพบในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง หากพบอาการในลักษณะดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันที