มาเถอะพี่น้อง หากยังไม่เริ่มที่ตัวคุณ แล้วทำแบบอย่างที่ดีต่อลูกๆ หลานๆ ของคุณเอง ต่อไปเราจะไม่มีแม้ที่จะยืนสูดอากาศหายใจ

04

ถึงเวลาหรือยังสำหรับการเริ่มต้น มองเห็นผู้อื่น มากกว่ามองเห็นแต่ตัวเอง ถึงเวลาหรือยังที่เรา จะคิดถึงคนอื่น มากกว่าที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องลูกหลาน ถึงเวลาหรือยัง

01

love the earth

02

รักษ์โลกให้มากๆ ให้พอๆ กับที่คุณ รักษ์ตัวเอง

03