มาเถอะพี่น้อง หากยังไม่เริ่มที่ตัวคุณ แล้วทำแบบอย่างที่ดีต่อลูกๆ หลานๆ ของคุณเอง ต่อไปเราจะไม่มีแม้ที่จะยืนสูดอากาศหายใจ

04

ถึงเวลาหรือยังสำหรับการเริ่มต้น มองเห็นผู้อื่น มากกว่ามองเห็นแต่ตัวเอง ถึงเวลาหรือยังที่เรา จะคิดถึงคนอื่น มากกว่าที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องลูกหลาน ถึงเวลาหรือยัง

01

love the earth

02

รักษ์โลกให้มากๆ ให้พอๆ กับที่คุณ รักษ์ตัวเอง

03

เที่ยวกระบี่ เที่ยวหาดคลองม่วง

70% ของนักท่องเที่ยว เคยมาหาดคลองม่วงแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อ วันนี้คุณจะได้สัมผัสกับมัน

หาดคลองม่วง ไม่ใช่แค่ทางผ่าน

หาดสวย น้ำใส แม้จะเป็นหาดที่ยังดำรงวิถีชีวิตของชุมชน แต่ก็ยังน่าเที่ยวอยู่ทุกวัน