จังหวัดกระบี่ จัดงา...
 
Notifications
Clear all

จังหวัดกระบี่ จัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ 26-27 เม.ย. 66 นี้

1 Posts
1 Users
0 Likes
16 Views
เด็กในคลอง
Posts: 128
Admin
Topic starter
(@admin)
Joined: 2 years ago

50 ปี กรมวิชาการเกษตร จัดใหญ่วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ 26-27 เม.ย.ที่กระบี่มุ่งเป้าพาเกษตรกรใต้ใช้งานวิจัยสร้างเงิน จาก 9 โซนเรียนรู้วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ

กรมวิชาการเกษตร ฉลองครบรอบปีที่ 50 จัดใหญ่แบบห้ามพลาด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ระหว่าง 26-27 เม.ย.ที่ศูนย์วิจัยประกอบไปด้วยพัฒนาการเกษตรกระบี่ เปิด 9 โซนเรียนรู้ที่ช่วยสร้างเงินจากกองทัพงานวิจัยประกอบกับนวัตกรรมด้านพืช ภายใต้แนวคิด “วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน” พร้อมชิมผลผลิตร่วมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลืองฝักสด มะพร้าวกะทิ กาแฟ เป็นต้น  รับแจกพันธุ๋พืชแล้วก็ปัจจัยการผลิตฟรี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี จึงกำหนดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อำเภอเมือง จ.กระบี่

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย รวมทั้งสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของภาคใต้ที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี

“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาคใต้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ จะเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนิทรรศการให้ความรู้ด้านพันธุ์ ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจรวมไปถึงพืชท้องถิ่นที่สำคัญในภาคใต้ ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่

  • โซนที่ 1 พืชไร่พันธุ์ดี ให้รายได้ดี ประกอบกับรวดเร็ว เช่น ข้าวโพด ถั่วหรั่ง และพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร
  • โซนที่ 2 พืชผสมผสาน หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • โซนที่ 3 พืชท้องถิ่น พืช GI อนาคตพืชเศรษฐกิจใหม่พื้นที่ภาคใต้
  • โซนที่ 4 ผลผลิตสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ”
  • โซนที่ 5 ต้นแบบแปลงส้มโอทับทิมสยามเพื่อการส่งออก
  • โซนที่ 6 นวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะพร้าว กาแฟ โดยจะได้เรียนรู้ทั้งด้าน พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การนำไปใช้ประโยชน์ การแปรรูป พืชทางเลือกเสริมรายได้ สร้างเศรษฐกิจใหม่ในครัวเรือน เช่น เห็ด กัญชา กระท่อม
  • โซนที่ 7 One Stop Service ทางการเกษตรจากใจกรมวิชาการเกษตร
  • โซนที่ 8 มิตรภาพทางการเกษตร โดยบริษัทจำหน่ายต้นสายปลายเหตุการผลิตทางการเกษตรมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องจักรเครืองกลต่าง ๆ
  • โซนที่ 9 โครงการ “DOA Green Together” แปลงต้นแบบการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับโครงการ “การผลิตแบบผสมผสานทางการเกษตร (มะพร้าว พืชร่วม และก็การเลี้ยงผึ้ง) 1 ไร่ 1 แสน ในพื้นที่ในภาคใต้”

พร้อมกันนี้ ยังมีการสาธิตที่น่าสนใจ เช่น การผลิตชีวภัณฑ์ประกอบไปด้วยปุ๋ยชีวภาพ การขยายพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามโดยการตอนกิ่ง การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ การแปรรูปน้ำมะขามป้อม เป็นต้น เกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับรอง GAP พืช การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็ว โดยใช้ DOA Test kits พร้อมเรียนรู้การใช้ application service ของกรมวิชาการเกษตร ประกอบไปด้วยความรู้ทางด้านกฎหมายที่เชื่อมโยง เช่น พรบ.ปุ๋ย พรบ.วัตถุอันตราย ร่วมกับ พรบ.ควบคุมยาง

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.doa.go.th

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากทางเรา ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา สอบถาม พูดคุย คนคลองม่วง กระบี่