เด็กในคลอง
เด็กในคลอง
@admin
Admin
Joined: Jun 30, 2021
Last seen: Mar 2, 2023
Topics: 115 / Replies: 5
Reply
RE: ชี้แหล่งรวมกล้วยด่าง ส่งถึงที่ไม่โดนหลอก

รวมรูปกล้วยด่างลายยอดนิยม กล้วยด่าง มีลักษณะคล้ายกับต้นกล้วยทั่วไป แต่จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเท่ากับ ความด่างของสีสัน ในแต่ละต้นจะมีความด่าง แตกต่างกั...

2 months ago
Page 1 / 8