ไปกระบี่หากไม่ได้ไปเยือนในเมือง ถ่ายรูปเขาขนาบน้ำ และรูปปั้นปูดำ ไม่แน่ว่าท่านอาจจะแค่ผ่านทางไปยังที่อื่น ไม่นับว่ามาเที่ยวกระบี่ เพราะเขาขนาบน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ไปแล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาพสวยๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ตัวจังหวัดติดทะเล หาได้มีอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะวิวสวยๆ อย่างที่แห่งนี้

เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่

มีสถานที่ตั้งเป็นภูเขาคู่หนึ่ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแม่น้ำกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นี่เอง โดยมีประวัติความเป็นมาคือว่า เขาขนาบน้ำนับเป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ เพราะเมื่อเดินทางเข้าถึงตัวจังหวัด ภาพที่งดงามประทับใจ คือภาพเขาขนาบน้ำเคียงคู่ หันหน้าเข้าหากันริมแม่น้ำกระบี่ มีหลักฐานยืนยันว่า เขาขนาบน้ำเคยเป็นที่พักอาศัยของผู้คนมาหลายยุคสมัยหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่

โดยในบริเวณหลุมขุดทดลองเป็นเพิงผาขนาด 23 x 7 เมตร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเขาขนาบน้ำติดกับแม่น้ำกระบี่ พื้นผิวของแหล่งที่ขุดทดลอง อยู่เหนือระดับน้ำขณะน้ำขึ้นประมาณ 1.50 เมตร และได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเศษหินที่หลุดออกมาเป็นสะเก็ดตอนหน้าของบริเวณที่ขุดทดลองซึ่งมีอยู่ตลอดแนวที่ระดับน้ำท่วมถึงนั้น ยังคงมีการกัดเซาะอยู่เมื่อระดับน้ำสูงขึ้น ระยะสูงจากส่วนล่างของผนังเพิงผา 5 เมตร มีรอยตัดอันเนื่องมาจากการซัดของคลื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงหนึ่งในอดีตระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 5 เมตร ซึ่ง ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาเขตคาบสมุทรไทย ได้เปรียบเทียบรอยเซาะจากทะเลในถ้ำหลายแห่งบริเวณนั้น ได้ให้ข้อคิดว่ารอยตัดนั้นดูค่อนข้างใหม่ น่าจะมีอายุตรงกับสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง ในช่วงที่ระดับน้ำทะเลครั้งสุดท้ายขึ้นสูงสุด คือมีอายุหลายพันปี (ประมาณ 5,000 – 6,000 ปี)

เขาขนาบน้ำ กระบี่

ในปี พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ ดร.ดักลาส แอนเดอร์สัน จากมหาวิทยาลัยบราวด์ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ ดร.พรชัย สุจิตต์ และ ดร.วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยา ได้ทำการขุดหลุมทดลอง เพื่อสำรวจทางโบราณคดี พบหลักฐานซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นแหล่งที่เคยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ก่อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีช่วงปลายยุคไพลสโตชีน – โฮโลชีน โดยมี ดร.พิสุทธิ วิจารสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสำรวจจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินเป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ นักธรณีวิทยาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร.ดักลาส แอนเดอร์สัน และ รศ.ดร.วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน นักมานุษยวิทยา ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลไทย ให้ทำการขุดค้นที่ถ้ำเขาขนาบน้ำ บริเวณทางซ้ายมือของหลุมทดลองที่เคยขุด เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อศึกษาการปรับตัวของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ริมทะเลเมื่อประมาณ 4,000 – 6,000 ปี ซึ่งการขุดค้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมศิลปากรและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

Khlong Muang Beach

หลักฐานที่ถูกค้นพบ

บริเวณหลุมขุดค้นที่ทำการขุด เมื่อปี พ.ศ. 2542 พบหลักฐานหลายชิ้นที่แสดงว่าเคยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ เป็นต้นว่าเปลือกหอย กระดูกสัตว์ ที่มีร่องรอยการเผากินเป็นอาหาร ฟันสัตว์ เขี้ยวสัตว์ เศษถ่าน เศษภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขา กระดูกขามนุษย์ ฯลฯ
หลักฐานเหล่านี้ ศ.ดร.ดักลาส แอนเดอร์สัน จะทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทยให้เสร็จสิ้นแล้วส่งมอบให้กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ยกเว้นผงถ่านซึ่งจำเป็นต้องนำไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการทดสอบด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Radio cabon 14 เพื่อหาอายุโดยประมาณของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาขนาบน้ำที่ทำการขุดค้นนี้

นอกจากนี้ทีมงานที่ทำการขุดค้นได้เว้นพื้นที่ใกล้เคียงไว้เพื่อให้นักโบราณคดีในยุคต่อๆ ไป ที่สนใจและมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นได้ทำการขุดค้นหาหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อทำการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

เขาขนาบน้ำ กระบี่

เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ

โดยสารเรือหางยาวจากท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า ไปยังภูเขาซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าลูกที่อยู่ทางขวามือใช้เวลาประมาณ 10 นาที หรือลงเรือจากโรงแรมกระบี่เมอร์รี่ไทม์ ไปยังภูเขาลูกทางซ้ายมือ ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ก็จะถึงแหล่งโบราณคดี เขาขนาบน้ำกระบี่

อ้างอิงข้อมูล : prapayneethai.com เขาขนาบน้ำ / คลองม่วง กระบี่ / หาดคลองม่วง