เพิ่งจะรับรู้เดี๋ยวนี้เองว่า เวลานักท่องเที่ยวไปที่ไหน มักจะต้องการผับ บาร์ และสถานบันเทิงตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพราะว่า กิเลส นี่เอง ครั้งก่อนได้มีโอกาสไปเที่ยวกับพรรคพวกเพื่อนฝูง สำหรับผมแล้วอยากไปเที่ยวตามแบบที่จะหาความสุขได้จากธรรมชาติ ท่องเที่ยวในแบบอนุรักษ์ ท่ามกลางชุมชนและคนในท้องถินในแบบเดิมๆ ไม่มีการปรุงแต่งหรือสร้างภาพให้สวยเลิศหรูแต่อย่างใด

แต่หลากหลายแนวทาง มากคนก็มากความ ปรับเปลี่ยนแปรผันไปตามความต้องการของคนหมู่มาก ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางประชาธิปไตยโดยแท้ แต่ก็ขัดไม่ได้ เนื่องจากหมู่มากก็มีกำลังตัดสินใจได้มากกว่า

สรุแล้ว จึงได้ความว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อยากมาที่สวย สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง แต่เมื่อหมดเวลาสัมผัส หรือเวลาที่โลดแล่นไปในส่วนของธรรมชาติหมดลง เวลาของกิเลสและตัญหาที่ฝังลึกอยู่ก็ตื่นขึ้น พร้อมที่จะทำงานทดแทน ด้วยการกวาดสายตาสรรหาแหล่งบันเทิงเพื่อผ่อนคลายหลังจากอิ่มหมีพีมันไปกับบรรยากาศในการเที่ยวแล้ว

และแน่นอน สถานบันเทิงหากอยู่ไกลมากไป ความอยากก็จะลดลง และกลายเป็นการฝืน และไม่อยากจะมาสัมผัสอีก จึงทำให้เกิด สถานบันเทิง แออัดไปด้วยแหล่งอบายมุขทั้งหลาย ที่สิงสถิตย์แนบชิดไปกับแนวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอะไรหาก ก่อให้เกิดได้ ก็จะเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่อง ยากที่จะดับลงได้

single-dance-party อ่าวนาง กระบี่ สถานบันเทิง

หาดอ่าวนาง ที่กระบี่ ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาสัมผัส ร้อยละ 90% ต่างก็มาเพื่ออบายมุขเหล่านั้น แหล่งบันเทิงเริงรมณ์ มีมากกว่าการไขว่คว้ากับธรรมชาติที่ต้องการ จึงทำให้อ่าวนาง ที่กระบี่ในวันนี้ แออัดไปด้วยคนที่มีแต่กิเลสหนาที่ไม่สามารถจะสลัดให้หลุดไปได้ แม้เพียงน้อยนิด

ด้วยเหตุนี้ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งธรรมชาติทั้งหลาย หากไร้การควบคุมดูแล ก็ไม่ต่างกับแหล่งเสื่อม และทำให้สถานที่นั้น โทรม และเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ทุกวันๆ