ที่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พิธีเปิดการลงนามโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาคลองท่อม พร้อมลงนามรับเงินสนับสนุน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 350 ล้านบาท

โดยมีนายบุญไทย แก้วขันดี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายประพัฒน์ อรรจนกุล ผู้อำนวยการ ธกส. จังหวัดกระบี่ นายประสิทธ์ แบ้สกุล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต นายสมคิด พรหมเจริญ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัด ร่วมในการลงนาม

โครงการก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันชุมนุมสหกรณ์ฯ เกิดขึ้นจากจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตก ต่ำในช่วงฤดูกาลผลผลิตปาล์มน้ำมันออกมามาก ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงมีแผนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในแถบอำเภอคลองท่อม ลำทับเหนือคลอง เกาะลันตาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช ที่มีปัญหาเรื่องระยะทางและความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่ต้องรอจำหน่าย เกิดปัญหาผลปาล์มเน่า

โดยได้จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานฯ จำนวน 70 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีการจัดทำข้อมูลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรง งานสกัดปาล์มน้ำมันเสนอต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอรับการสนับ สนุนเงินกู้ จำนวน 350 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.5 % ชำระคืนภายใน 15 ปี

หาดคลองม่วงกำลังมาแรง

นายสมคิด พรหมเจริญ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาคลองท่อมจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง และสามารถรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้เฉลี่ยวันละ 800 ตัน หรือประมาณปีละ 230,000 ตัน ผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่เปอร์เซ็นสกัด 17.30% ได้ประมาณปีละ 40,828 ตัน ผลิตเม็ดปาล์มในปาล์มได้ประมาณปีละ 12,744 ตัน

โดยผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากสหกรณ์สมาชิกที่อยู่บริเวณ อำเภอคลองท่อม ลำทับ เขาพนม เหนือคลอง เกาะลันตา และในพื้นที่ใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.