จะไปคลองม่วงยังไงก็ต้องผ่าน หนองทะเล ซึ่งเป็นทางบังคับ หากต้องการวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้และป่าเขา มาที่ บ้านหนองทะเล แล้วเลี้ยวซ้ายไปหาดคลองม่วงกันดีกว่า แม้ว่าจะเห็นวิวทิวทัศน์ของหินผาและป่าเขาตลอดสองข้างทางที่จะมาถึงหนองทะเลแล้ว แต่ยังไงก็ยังไม่สิ้นสุดการเดินทางเสียทีเดียว

หากท่านจะหาทะเลสวยๆ ซักแห่งไม่ว่าจะเป็น หาดอ่าวพระนาง หาดนพรัตนธารา หรือหาดคลองม่วง และหาดทับแขก

ข้อมูลพื้นฐาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ได้ว่าไว้ว่า ตำบลหนองทะเล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยห่างจากตัวเมืองกระบี่ไปทางทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร มีถนนใหญ่เข้าถึง พื้นที่หนองทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่โดยรวมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขา มากมาย บางพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีชายหาดทอดตัวยาวมากมาย โดยทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกจดตำบลทับปริก และตำบลอ่าวนาง ทิศเหนือ จดทะเลอันดามัน และตำบลเขาทอง

บ้านหนองทะเล ก่อนถึงคลองม่วง

เขตการปกครองและจำนวนประชากร เฉพาะตำบลหนองทะเล ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองทะเล
  มีประชากรทั้งสิ้น 2,583 คน ชาย 1,287 คน หญิง 1,296 คน มีจำนวน 598 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่่ 2 บ้านคลองม่วง
  มีประชากรทั้งสิ้น 1,310 คน ชาย 662 คน หญิง 648 คน มีจำนวน 540 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง
  มีประชากรทั้งสิ้น 828 คน ชาย 414 คน หญิง 414 คน มีจำนวน 402 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 4 บ้านแหลมสอม
  มีประชากรทั้งสิ้น 623 คน ชาย 306 คน หญิง 317 คน มีจำนวน 136 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 5 บ้านในไร่
  มีประชากรทั้งสิ้น 1,230 คน ชาย 596 คน หญิง 634 คน มีจำนวน 283 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 6 บ้านดินแดงน้อย
  มีประชากรทั้งสิ้น 694 คน ชาย 355 คน หญิง 339 คน มีจำนวน 176 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 7 บ้านเขากลม
  มีประชากรทั้งสิ้น 1,696 คน ชาย 865 คน หญิง 831 คน มีจำนวน 359 หลังคาเรือน

รวมประชากรตำบลหนองทะเลทั้งสิ้น 8,964 คน

 • แยกเป็นชาย 4,485 คน
 • แยกเป็นหญิง 4,479 คน
 • รวมครัวเรือนทั้งสิ้น 2,494 คน

หมายเหตุ (อ้างอิงจากข้อมูล อบต.หนองทะเล 2554 อ.เมือง จ.กระบี่)

อาชีพของประชากรใน หนองทะเล อาชีพของประชาชนในตำบลหนองทะเล ได้แก่ การเกษร เลี้ยงสัตว์ การประมงและรับจ้างทั่วไป

 • การเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ เงาะ ทุเรียน ลองกอง
 • การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงแพะ โค เป็ด ไก่
 • การประมง ได้แก่ การประมงทางทะเล และการเลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลาดุก
 • รับจ้างทั่วไป ได้แก่ เป็นพนักงานในสถานประกอบการต่างๆ ในตำบล เช่น โรงแรม ร้านอาหาร อื่นๆ

ประชากรในพื้นที่ หนองทะเล

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหนองทะเลนั้น นับถือศาสนาอิสลามเสียประมาณ 90% ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ สำหรับด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองทะเลมีส่วนร่วมในชุมชนของตนเองค่อนข้างสูง ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในรอบปี บางหมู่บ้านมีการจัดเวทีประชาชน 1-6 ครั้ง มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนเป็นของตัวเองและแต่ละปีก็มีการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อมความสำพันธ์ภายในหมู่บ้านด้วย

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของหนองทะเล จังหวัดกระบี่

 • เขาหางนาค
 • เส้นทางท่องเที่ยวโดยช้าง
 • หาดเกาะกวาง
 • หาดคลองม่วง
 • หาดทับแขก
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
 • อ่าวนงนุช
 • อ่าวพระนาง
 • อ่าวไร่เล

ดู ( แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ / คลองม่วง กระบี่ )

อ้างอิงข้อมูล : http://www.nongtalay.go.th

เที่ยวกระบี่ เที่ยวหาดคลองม่วง

70% ของนักท่องเที่ยว เคยมาหาดคลองม่วงแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อ วันนี้คุณจะได้สัมผัสกับมัน

หาดคลองม่วง ไม่ใช่แค่ทางผ่าน

หาดสวย น้ำใส แม้จะเป็นหาดที่ยังดำรงวิถีชีวิตของชุมชน แต่ก็ยังน่าเที่ยวอยู่ทุกวัน