อบจ.กระบี่ จัดโครงการทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 บริเวณเกาะพีพี กระบี่ เก็บขยะใต้น้ำได้กว่า 3 ตัน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะตามแนวปะการัง ที่นับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 11 พ.ย.56 ที่ผ่านมา ที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 บริเวณเกาะพีพี จ.กระบี่ และเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะตามแนวปะการัง ที่นับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นายสมศักดิ์ กิติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้อง และหมู่เกาะปอดะ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองชายทะเลในฝันอันงดงามด้วยหาดทรายขาว และน้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 130 แห่ง ถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวหลายคนประทับใจ ทุกครั้งที่มาเยือน โดยเฉพาะบริเวณเกาะพีพี ตลอดจนหมู่เกาะใกล้เคียง ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาดำน้ำดูปะการังเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี

แต่ปัญหายังขาดการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม ทำให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่ลอยมาตามกระแสน้ำในทะเล ตลอดจนขยะที่เกิดจากวัสดุอุปกรณ์ในการทำประมง รวมทั้งขยะที่เกิดจากประชาชน และนักท่องเที่ยวถูกทิ้งลงทะเลเป็นจำนวนมาก ทำให้ความสวยงามตามธรรมชาติลดน้อยลงไป ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว

เที่ยวอ่าวลึก กระบี่

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ ขึ้น โดยร่วมเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณประติมากรรมอนุสรณ์สินามิ – บริเวณ อ่าว 3 หาด – บริเวณท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ชมรมรักถิ่นฐานบ้านเกิด ผู้ประกอบการดำน้ำเกาะพีพี นักดำน้ำโครงการ Project aboard , Aonang scuba center นักดำน้ำจากหลายจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี มูลนิธิประชาสันติสุข บริษัทเกาะพีพีทัวร์ จำกัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

การร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหมู่เกาะพีพี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยงทางทะเล ตลอดจนรณรงค์ลดการทิ้งขยะในทะเล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่สำคัญ ในการจัดกิจกรรมจะได้มีส่วนในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดกระบี่

หลังจากนักประดาน้ำกว่า 60 คน ทำการเก็บขยะมารวบรวมไว้ที่บริเวณอ่าวต้นไทร พบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้วชนิดต่างๆ กระป๋องน้ำอัดลม เศษอวน เชือก เศษเหล็ก และพบว่าขยะที่หนาแน่นที่สุดอยู่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือเกาะพีพี รวมน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้กว่า 3 ตัน