เที่ยวหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

ค้นหาที่พักที่คุณสนใจในกระบี่

Booking.com

งานปีใหม่และงานกาชาด 2554 ที่กระบี่

งานปีใหม่และงานกาชาด 2554 ที่กระบี่
Tags
December 30
12:40 2010

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2554 เพื่อให้ประชาชนชาวกระบี่ ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และรายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานปีนี้จะเน้นการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ โดยแยกเป็นหัวข้อต่างๆ หลายหัวข้อ

Klong Muang Krabi คลองม่วง กระบี่