นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2554

เพื่อให้ประชาชนชาวกระบี่ ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และรายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดกระบี่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานปีนี้จะเน้นการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ โดยแยกเป็นหัวข้อต่างๆ หลายหัวข้อ

Klong Muang Krabi คลองม่วง กระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.