ความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน

หาดคลองม่วง กระบี่

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเล อันดามัน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึง ความก้าวหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัด กระบี่ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอร่างกฏหมายในภาพรวมอยู่เพราะมหาวิทยาลัย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินการ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๒ คน ซึ่งจะได้ทรงกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนห้าคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

ความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างและขยายโอกาสในการศึกษาวิจัยระดับสูง ให้แก่ประชากรในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน จะได้ช่วยกระตุ้น และเร่งรัดการสะสมทุนมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับการเติบโตทาง เศรษฐกิจและ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน สถาบันอุดมศึกษานี้ จะเน้นหนักอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในด้านทรัพยากรธรรมชาติพื้น ถิ่นทั้งบนดินและทางทะเล ซึ่งยังสามารถค้นคว้าและพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติได้อีกมาก สถาบันอุดมศึกษานี้ จะเป็นต้นแบบของการจัดการอุดมศึกษาเป็นสากล และเป็นต้นแบบของการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับประชาชน ตามเจตนารมณ์ของประชาคมพื้นถิ่นชายฝั่งอันดามัน

หาดเกาะกวาง กระบี่

หลายปีมาแล้วที่ไม่ได้ลงไปเยือนทะเลที่ หาดเกาะกวาง จังหวัดกระบี่ หาดนี้หากนับระยะกันจริงๆ อาจจะสั้นมากจนแทบจะไม่มีชื่ออยู่เป็นที่รู้จักกันเลย

สุดยอด 5 เมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ดีสุดในไทย

ในขณะที่ผู้คนเริ่มกลับมาเดินทางกันมากขึ้น Booking.com ยังคงเดินหน้าจัดทำการประกาศผลรางวัล Traveller Review Awards

asia rooms the beach holidays resort

The Beach Boutique House Hotel Phuket Thailand Reservation Review, The beach boutique house is a

Thailand Great Adventure of Asia

Between Aonammao and the mountain of Railay. Just only 5 min from our resort to

มาลองชิม อาหารจานเส้น ที่คลองม่วง

ไม่เพียงข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยและหลายๆ เชื้อชาติแล้วนั้นอาหารจานเส้นหลายๆ ประเภทก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างสูงไม่น้อยไปกว่าเมนูข้าวหลายๆ รายการ เพราะไม่ว่าจะเป็น เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวอื่นๆ ต่างก็ถูกนำมาทำดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายสารพัด จนกลายเป็นอาหารจานเด็ดที่มีให้เห็นกันดาษดื่นทั่วทุกหัวระแหง ซึ่งเส้นแต่ละชนิดที่็ทำจากแป้งที่ต่างชนิดกัน ก็มีลักษณะและรสชาดต่างกันด้วย คราวที่แล้วเราได้เอ่ยถึงแป้งหลายๆ ชนิดไปแล้ว

Aonang Phu Petra Resort Krabi ที่พักอ่าวนาง

อ่าวนางภูเภตรารีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวในหาดอ่าวนางกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบและสามารถมองเห็นวิวภูเขาบริเวณรอบๆ ของอ่าวนางได้ อีกทั้งที่พักอ่าวนางแห่งนี้ยังพิถีพิถันและละเอียดอ่อนในการตกแต่งผสมผสานสไตล์ไทยร่วมสมัยกับแบบภาคใต้