จังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนสิงหาคมนี้ เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนใน 3 พื้นที่นำร่อง เกาะพีพี อ่าวไร่เลย์ เกาะไหง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้จังหวัด ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามอย่างภูเก็ต

โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มใน 3 พื้นที่นำร่อง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัด ได้ลงพื้นที่วันที่ 1 ก.ค.64 เพื่อเร่งตรวจร่างกาย วัดความดัน ประชาชนและพนักงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ และอำเภอเมืองกระบี่ที่มาเข้ารับการ

ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ รวมจำนวน 1,500 คน

รายละเอียดประกอบด้วย

  • เกาะพีพี 3,729 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้ว 93.97%
  • อ่าวไร่เลย์ 1,942 คน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 81.97%
  • เกาะไหง 248 คน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 100%

กระบี่เร่งฉีดวัคซีนโควิด ก่อนเปิดรับต่างชาติ ส.ค.นี้

กระบี่เร่งฉีดวัคซีนโควิด ก่อนเปิดรับต่างชาติ ส.ค.นี้

นอกจากนี้ทางจังหวัดยังมีแผนการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต ก็สามารถโยกย้ายนักท่องเที่ยวที่ไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เดินทางมายังพื้นที่เกาะพีพี ได้ทันที

ทางจังหวัดกระบี่ได้เตรียมข้อมูลนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุดเล็ก แล้วนำเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างช้าต้นเดือนสิงหาคม 64 นี้

ที่มา ข่าวกระบี่ : www.thansettakij.com