OTOP ในประเทศ

สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดกระบี่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี 2556 โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ประเทศไทยกับการพัฒนา

ประเทศไทยจะถอยหลังเข้าคลอง หากคนหนุ่มสาวยังวิ่งเข้าหาสังคมที่พัฒนาแล้ว เช่นในเมืองใหญ่ ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด หลายคนวิ่งออกนอกประเทศซะด้วยซ้ำเพื่อหาเลี้ยงชีพ นำเงินเข้าประเทศ