เที่ยวสงกรานต์

สนุกสนานเริงรื่นกับ สงกรานต์ท้องถิ่น ทั่วไทย

สงกรานต์กระแสรอง (ฟ้อนตัวใหญ่กว่าปกติ) นอกจากไฮไลท์สงกรานต์แล้ว งานสงกรานต์ท้องถิ่นหรือสงกรานต์กระแสรองของในหลายพื้นที่ ก็ถือว่ามีความน่าสนใจชวนเที่ยวเล่นสาดน้ำไม่น้อย โดยสงกรานต์กระแสรองที่เด่นๆก็มี “งานสงกรานต์เกาะเกร็ด” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย ของทุกปี

เที่ยวสงกรานต์

สงกรานต์นี้จะำไปไหนดี เที่ยวเกาะ หรือจะลงใต้ก็คงไปไม่ได้ ตอนแรกก็ว่าจะไปเที่ยวเกาะแถวๆ เกาะทางใต้ หรือลงไปยังกระบี่