เที่ยวพม่า

Myanmar : Make a Wish

ผมกำลังพาคุณมาเที่ยวบากันหรือพุกาม จักวรรดิแห่งแรกของพม่า อายุเก่าแก่พอกับนครวัดเชียวนะนั่น แถมเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ยืนนานตั้งแต่พ.ศ.1392-1877 นับนิ้วแล้วได้หลายร้อยปี แต่เคราะห์ดีสำหรับนักเที่ยวอย่างเราที่จารึกช่วงนี้มีน้อย เราจึงต้องจำชื่อกษัตริย์เพียง 1 พระองค์ นั่นคือพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587-1620)