แผนพัฒนาการเมืองในกระบี่

หาดคลองม่วง กระบี่

วันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเชื่อมประสานการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ จังหวัดกระบี่

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง ได้ ดำเนินการจัดโครงการเชื่อมประสานการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ และจัดให้มีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมประสานการนำแผนพัฒนาการ เมืองสู่การปฏิบัติ (ภาคใต้) ซึ่งในวันดังกล่าวที่ประชุมได้ลงมติให้ จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดนำร่องของภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติในวันนี้

คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ จังหวัดกระบี่ จึงได้จัดเวทีสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคี ต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

โดยมีพลโทนิวัติ บูรณะกุล ประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและเป้าหมายของการ บูรณาการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 200 คน จากกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน จำนวน 40 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มสภาพัฒนาการชุมชน สภาองค์กรชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 20 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์สภาพัฒนาการเมืองกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน จังหวัดกระบี่ เพื่อการรวมตัวกันมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของภาคประชา สังคม ภาครัฐ และภาควิชาการของจังหวัดกระบี่ในด้านการพัฒนาการเมือง เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองจังหวัดกระบี่เข้าถึงสิทธิและยกระดับการเมืองภาคพลเมือง

ที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

The Bungalow in Krabi Phi Phi Garden View

The Phi Phi Garden View Bungalow is located on Loh Dalum Bay, about 15 minutes

ประเทศไทยกับการพัฒนา

ประเทศไทยจะถอยหลังเข้าคลอง หากคนหนุ่มสาวยังวิ่งเข้าหาสังคมที่พัฒนาแล้ว เช่นในเมืองใหญ่ ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด หลายคนวิ่งออกนอกประเทศซะด้วยซ้ำเพื่อหาเลี้ยงชีพ นำเงินเข้าประเทศ

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

โกงกางหนา หญ้าทะเลสวย รวยโขดหิน ที่อ่าวเสี้ยว หากหันหน้าออกสู่ทะเล และด้านหลังเป็นคือโรงเรียนบ้านคลองม่วง ทางซ้ายมือคือทางไปอ่าวเสี้ยว

ที่พักใกล้ชายหาด ติดทะเล กระบี่

สรรหาเรื่องราวมาเล่าขาน กับกระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว น่ารัก มีน้อยรายที่เป็นคน ไม่น่าคบ วันนี้ว่างๆ เลยแวะมาทำตามโครงการของ ททท.เสียหน่อย เกี่ยวกับการรณรงค์ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับการท่องเที่ยวชายหาด เพราะที่กระบี่ ถือเป็นอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ

เที่ยวบินมาเลเซีย ลงกระบี่

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เล็งเปิดบินตรงมากระบี่ เผยที่ท่องเที่ยวสวยงาม มีมุสลิมมาก กินอยู่ง่าย ทำนักท่องเที่ยวเพิ่มทุกปี ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวกระบี่ ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว

หาดคลองม่วง ที่กระบี่ วันนี้

ภาพสวยมั้ย ณ หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่