ขึ้นป้ายทั่วจังหวัดกระบี่ ชวนเกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์มน้ำมันชุมนุมเรียกร้องราคา หลังพบราคาพืชตกต่ำอย่างหนัก ทำเกษตรกรเดือดร้อน ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการนำป้ายขนาดกว้าง 1×2 เมตร ข้อความเชิญชวนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์มน้ำมันออกไปรวมตัวกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ในเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ค.56 เพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลปรับขึ้นราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน

หลังจากที่ราคาปาล์ม และยางมีราคาถูกมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทางรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญ เหมือนกับมันสำปะหลัง และข้าว ไปปักไว้ตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ ยังใช้รถโฆษณาแห่ไปตามหมู่บ้านเพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรออกมาแสดงพลังเรียกร้องราคายาง และปาล์มให้มีจำนวนมาก

น.ส.กนกพร พัวประเสริฐ และ น.ส.นิภาภร เล็กดำ 2 แกนนำเรียกร้องราคายางและปาล์ม กล่าวว่า ขณะนี้ราคายาง และปาล์มมีราคาตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดเทอมยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรชาวจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง และสวนปาล์มน้ำมัน โดยราคาปาล์มทะลายเฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 3 บาท และราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งเมื่อนำมาคิดคำนวณต้นทุนแล้วเกษตรกรยังประสบกับภาวะขาดทุน และที่ผ่านมา ทางรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามากนัก

โดย 2 แกนนำเรียกร้องอีกว่า การออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ไม่มีนัยทางการเมืองแอบแฝง ทำด้วยความเดือดร้อนของเกษตรกรจริงๆ และถึงแม้ว่าทางรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรก็ตาม แต่การช่วยเหลือไม่เคยทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เนื่องด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นทะเบียน และอื่นๆ เมื่อรัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับอานิสงส์ ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ในมือของนายทุน จึงอยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของราคายาง และปาล์มให้ทั่วถึงเหมือนกับเกษตรกรปลูกข้าว และมันสำปะหลังด้วย

และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค. 56) จะมีเกษตรกรออกมาชุมนุมไม่น้อยกว่า 1 พันคน พร้อมยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ช่วยพยุงราคายาง และปาล์มให้สูงขึ้นด้วยเพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกร

ที่มา : http://manager.co.th