โกงกางหนา หญ้าทะเลสวย รวยโขดหิน ที่ หาดอ่าวเสี้ยว หากหันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังเป็นคือโรงเรียนบ้านคลองม่วง ทางซ้ายมือคือทางไปหาดอ่าวเสี้ยว หาดอ่าวเสี้ยว เป็นชายหาดที่ทอดตัวยาวติดต่อกับหาดคลองม่วง เป็นแนวโค้งสวยงาม มีหาดทรายสีขาวนวลสลับกับโขดหินน้อยใหญ่ มีปากคลองแม่น้ำสำหรับให้ชาวประมงนำเรือมาพักเพื่อซ่อมแซม ก่อนนำออกสู่ทะเล ลักษณะพื้นที่เป็นป่าสลับเขาไม่สูงมาก ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวประมงโดยกำเนิด มีถนนตัดผ่านระหว่างหมู่บ้าน จึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่่ง ผิดกับทางด้านหาดเกาะกวาง หาดแหลมป่อง หาดทับแขก ที่มีถนนเลียบชายหาด

บ้านอ่าวเสี้ยว ในปัจจุบันมีชาวพื้นเพที่เป็นคนอ่าวเสี้ยวอยู่น้อยมาก เพราะจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปปักหลักในหมู่บ้านอื่น คงเหลือแต่ชาวต่างถิ่นที่มาพำนักอยู่อาศัยทำงานก่อสร้างทั่วไป

พื้นที่ติดกับหาดแหลมหางนาค เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ เนื่องด้วยมีต้นโกงกางอยู่หนาแน่น ทำให้บริเวณหาดอ่าวเสี้ยว และหาดหางนาค เป็นแหล่งหาปลาที่ดีของชาวบ้านอีกแห่งหนึ่ง

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

หาดอ่าวเสี้ยว มีพื้นที่ชายหาดครึ่งหนึ่งเป็นโขดหิน และอีกครึ่งหนึ่งเป็นหาดทราย ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมักชอบมาหา กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อเป็นอาหารในตอนน้ำทะเลลงเต็มที่ ในสมัยก่อนชาวบ้านมักนิยมนำเหล็กแหลมยาว มาเสียบ แทงหอย ปลาหมึกยักษ์ (วีวาย/วายวาย) เพื่อนำไปเป็นอาหาร และใช้ราก และกิ่งของเถาวัลย์ไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะนิ่ม ตัดเป็นท่อน ทุบด้วยหินหรือฆ้อน ให้น้ำยางจากเถาวัลย์ละลายลงในแอ่งน้ำ มีพิษทำให้มึนงง และสลบ เพื่อจับปลาที่หนีลงทะเลไม่ทันตอนน้ำแห้ง

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

สภาพแนวโขดหินส่วนใหญ่มักพบหอยมือเสือ และหอยเม่นจำนวนมากในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันหาได้ยาก เนื่องจากมีการจับไปทำยาจีน และทำอาหารในระดับเกินความจำเป็น

คลองม่วง กระบี่

หาดอ่าวเสี้ยว

ตั้งตระหง่านอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวเสี้ยว ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ใกล้ๆ กับคลองม่วง กระบี่
ลักษณะหาดโดยทั่วไปเป็นทรายขาวสะอาด สลับกับโขดหินน้อยใหญ่ เป็นแหล่งหากุ้ง หอย ปู ปลา ตามบริเวณโขดหินทั่วไปของขาวบ้านละแวกนั้น บริเวณตัวหาดติดเลยไปทางทิศใต้จะมองเห็นแหลมหางนาค ซึ่งเป็นเรือนรับรองที่ประทับ

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

สภาพปัญหาโดยทั่วไปในปัจจุบัน ปัญหาขยะที่คลื่นพัดเข้ามาในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปัญหาการทำนากุ้ง ปัญหาการบุกรุกแนวเขตป่า ตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาจับสัตว์น้ำเกินความจำเป็น

เที่ยวกระบี่ เที่ยวหาดคลองม่วง

70% ของนักท่องเที่ยว เคยมาหาดคลองม่วงแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อ วันนี้คุณจะได้สัมผัสกับมัน

หาดคลองม่วง ไม่ใช่แค่ทางผ่าน

หาดสวย น้ำใส แม้จะเป็นหาดที่ยังดำรงวิถีชีวิตของชุมชน แต่ก็ยังน่าเที่ยวอยู่ทุกวัน