หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

โกงกางหนา หญ้าทะเลสวย รวยโขดหิน ที่อ่าวเสี้ยว หากหันหน้าออกสู่ทะเล และด้านหลังเป็นคือโรงเรียนบ้านคลองม่วง ทางซ้ายมือคือทางไปอ่าวเสี้ยว

หาดอ่าวเสี้ยว เป็นชายหาดที่ทอดตัวยาวติดต่อกับหาดคลองม่วง มีลักษณะเป็นแนวโค้ง มีโขดหินแหลม ยื่นออกไปกลางทะเลสวยงาม (แหลมนั่นมีชื่อว่า แหลมหางนาค) อ่าวเสี้ยว มีหาดทรายสีขาวนวล สลับกับโขดหินน้อยใหญ่ มีปากคลองแม่น้ำสำหรับให้ชาวประมงนำเรือมาพักเพื่อซ่อมแซม ก่อนนำออกสู่ทะเล ลักษณะพื้นที่เป็นป่าสลับกับเนินเขาไม่สูงมาก

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวประมงโดยกำเนิด มีถนนตัดผ่านระหว่างหมู่บ้าน จึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่่ง ผิดกับทางด้านเกาะกวาง แหลมป่อง และ ทับแขก ที่แบ่งกั้นด้วย ผาหินและคลอง

บ้านอ่าวเสี้ยว ในปัจจุบันมีชาวพื้นถิ่น ที่เป็นคนอ่าวเสี้ยวอาศัยอยู่ค่อนข้างน้อย แล้ว อาจมีเหตุผลบางประการ ที่ทำให้ประชากรบริเวณนี้ ต้องย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดมายังหมู่บ้านใกล้เคียง คงเหลือไว้ในจำนวนไม่มาก หรือคนจากท้องถิ่นอื่นเข้าไปประกอบอาชีพ จึงกลืนไปกับคนท้องถิ่นเดิมจนแยกแทบไม่ออก

อ่าวเสี้ยว แหลมหางนาค

ทำไมถึงชื่อ อ่าวเสี้ยว

อาจเพราะ เสี้ยวหนึ่งคือหาดทราย อีกเสี้ยวหนึ่งคือโขดหิน ทั้งสองชนิดรวมตัวกันเป็นอ่าว ที่ก่อเกิดเป็นลักษณะครึ่งหนึ่งคือป่าโกงกางและแสม ในสมัยก่อนมีลิงแสมอยู่เยอะในบริเวณนี้ ถึงกระนั้นก็คงไม่ทันการณ์ ที่ธรรมชาติหลายอย่างถูกกระชากให้หายไป คงเหลือไว้แค่อดีต ปัจจุบันบริเวณนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน

พื้นที่ติดกับหาดแหลมหางนาค เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ เนื่องด้วยมีต้นโกงกางอยู่หนาแน่น ทำให้บริเวณหาดอ่าวเสี้ยว และแหลใหางนาค ถือเป็นครัวของคนท้องถิ่น จำได้ว่าในอดีต ผู้เขียนเองก็เคยเดินลัดเลาะแทงวีวายตั้งแต่เข้าหน้าหาดอ่าวเสี้ยวนี้ไปกระทั่งจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของแหลมหางนาค นั่นคือ ต้นไม้ต้นเดียวที่อยู่กลางทะเล มาตั้งแต่ยุคก่อน

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

หาดอ่าวเสี้ยว มีพื้นที่ชายหาดครึ่งหนึ่งเป็นโขดหิน และอีกครึ่งหนึ่งเป็นหาดทราย ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมักชอบมาหา กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อเป็นอาหารในตอนน้ำทะเลลงเต็มที่ ในสมัยก่อนชาวบ้านมักนิยมนำเหล็กแหลมยาว มาเสียบ แทงหอย ปลาหมึกยักษ์ (วีวาย/วายวาย) เพื่อนำไปเป็นอาหาร และใช้ราก และกิ่งของเถาวัลย์ไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะนิ่ม ตัดเป็นท่อน ทุบด้วยหินหรือฆ้อน ให้น้ำยางจากเถาวัลย์ละลายลงในแอ่งน้ำ มีพิษทำให้มึนงง และสลบ เพื่อจับปลาที่หนีลงทะเลไม่ทันตอนน้ำแห้ง

สภาพแนวโขดหินส่วนใหญ่มักพบหอยมือเสือ และหอยเม่นจำนวนมากในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันหาได้ยาก เนื่องจากมีการจับไปทำยาจีน และทำอาหารในระดับเกินความจำเป็น

อ่าวเสี้ยว แหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลน้อยใหญ่

อ่าวเสี้ยว ตั้งตระหง่านอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวเสี้ยว ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ใกล้ๆ กับคลองม่วง ลักษณะหาดโดยทั่วไปเป็นทรายขาวสะอาด สลับกับโขดหินน้อยใหญ่ เป็นแหล่งหากุ้ง หอย ปู ปลา ตามบริเวณโขดหินทั่วไปของขาวบ้านละแวกนั้น บริเวณตัวหาดติดเลยไปทางทิศใต้จะมองเห็นแหลมหางนาค ซึ่งเป็นเรือนรับรองที่ประทับ

คลองม่วง กระบี่

ชาวบ้านมักนิยมมาหาสัตว์ทะเลตามแนวหินหลังน้ำลดที่อ่าวเสี้ยว หอยนมสาว หอยมือเสือ และสัตว์น้อยใหญ่ ในสมัยก่อน มีปลิงทะเล และหอยมือเสือ เยอะมาก ปัจจุบันหาแทบไม่ได้แล้ว

หาดอ่าวเสี้ยว ทะเลกระบี่

หอยมือเสือ ที่พบมากในบริเวณหาดอ่าวเสี้ยว แต่ปัจจุบันหาแทบไม่ได้แล้ว

สภาพปัญหาโดยทั่วไปในปัจจุบัน ปัญหาขยะที่คลื่นพัดเข้ามาในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปัญหาการทำนากุ้ง ปัญหาการบุกรุกแนวเขตป่า ตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาจับสัตว์น้ำเกินความจำเป็น

มุ่งหน้าต่อไม่รอแล้วนะ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ สุดถนนจะเข้าสู่เขตทหาร (ประชาชนทั่วไปเข้าไม่ได้) แต่สามารถเดินเลาะไปทางริมหาด ไปหา ต้นไม้กลางทะเล ที่แหลมหางนาคได้ หรือจะหันหลังกลับ ไปหาดคลองม่วงเหมือนเดิม รีบตัดสินใจเลย

ไปแหลมหางนาค

ผ่าน 3 แยกคลองม่วงมุ่งหน้าไปทางซ้าย จะเจอกับ 2 หาดสวย

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
รู้จักคลองม่วงเรา ดีหรือยัง

มุ่งขวาไปเกาะกวาง ทับแขก

ผ่านคลองม่วงพลาซ่า ลงเนินเขาเข้าสู่หมู่บ้านเกาะกวาง แหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติชื่นชอบ

เขาหงอนนาค แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
โรคระบาดในคลองจิหลาด ทำปลาในกระชังตาย

ได้เกิดโรคระบาดอย่างหนักในพื้นที่คลองจิหลาด ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ทำปลาเลี้ยงกระชังเกษตรกรตายกว่า 30 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท วอนเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุเพื่อหยุดการระบาด ก่อนทำเกษตรกรหมดตัว

Poolside Hotel Rooms in Krabi

Good rooms, clean, subdued at night, close to beaches (3 mins & 10 mins walk),

หาดอ่าวทึง คลองม่วง กระบี่

อ่าวทึง กระบี่ เปรียบเหมือนแหล่งหาปลาของชาวคลองม่วงเป็นที่สุดอ่าวทึง มีส่วนที่ติดต่อกับ หาดนพรัตน์ธารา

ชุมนุมเรียกร้องที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. กลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินภาคใต้กว่า 1,000 คน และองค์กรเอกชน (NGO) กว่า 20 องค์กรรวมตัวกันที่หน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และหน้าที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.8

มีอะไรดีที่ หาดคลองม่วง กระบี่

หากจะบอกว่าที่หาดคลองม่วง มีอะไรดีไปกว่าหาดที่อื่น ก็จะได้รับคำตอบกันตรงไปตรงมาว่า

กระบี่ร้อนจัด ทำปลาในกระชังตายเพียบ

ประมงกระบี่เผยปลาในกระชังตาย เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เกษตรกรเสียหายกว่า 1.7 ล้านบาท โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เผยผลตรวจสอบปลากระชังตาย เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ปลาขาดออกซิเจน ด้านประมงอำเภอเมืองกระบี่