ชื่อของ หาดนพรัตน์ธารา เป็นชื่อชายหาดที่ทอดยาวเกือบ 3 กิโลเมตร ในจังหวัดกระบี่ ยาวไกลออกไปจนสุดถึง หาดอ่าวทึง เดิมชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดคลองแห้ง เนื่องจากในเวลาช่วงน้ำทะเลลง น้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอดกลายเป็นหาดทรายทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง ซึ่งเป็น Unseen Thailand ที่โด่งดังเรียกว่า ทะเลแหวกน้อย

หาดสวย น้ำใส ที่กระบี่

หาดนพรัตน์ธารา นั้นเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ ส่วนหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่คือ หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย 75 ล้านปี หมู่เกาะปอดะ เกาะหินแดง และหมู่เกาะพีพี รวมมีเนื้อที่ประมาณ 389.96 กิโลเมตร (243,725 ไร่) เป็นพื้นน้ำประมาณ 203,725 ไร่ (ร้อยละ 83 ของพื้นที่ทั้งหมด) อยู่ในท้องที่ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ ของจังหวัดกระบี่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2526 บริเวณหมู่เกาะพีพี ส่วนใหญ่เป็นเกาะที่เป็นภูเขาหินและหน้าผาสูงชัน มีต้นไม้ปกคลุมขึ้นตามซอกหิน ไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ขนาดเล็กและแคระแกร็น ใต้ท้องทะเลบริเวณหน้าผาจะมีปะการังที่สวยงาม จัดให้เป็น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีแห่งนี้ มีป่าดงดิบชื้น ปรากฎพบบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชัน บริเวณเขาหงอนนาค คลองม่วง กระบี่ บริเวณเขาอ่าวนาง และในบริเวณทิศตะวันตกของเกาะพีพีดอน และบริเวณเกาะพีพีส่วนใหญ่ สำหรับป่าชายเลน จะมีอยู่ในบริเวณคลองแห้ง หรือ หาดนพรัตน์ธารา ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาหางนาค หรือบริเวณอ่าวเสี้ยว แหลมที่ยืนออกไปในทะเล และเป็นสถานที่ตั้งที่ประทับฯ และบริเวณคลองย่านสะบ้า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบริเวณสุลานหอย 75 ล้านปี

ป่าพรุที่ หาดนพรัตน์ธารา เป็นสังคมพืชเด่นที่พบต้นเสม็ดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ ปรากฏอยู่เฉพาะบริเวณหาดนพรัตน์ธารา เป็นบริเวณแคบๆ ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร ตามสภาพภูมิอากาศและสังคมพืชที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติ ทำให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่สัตว์บางประเภท ได้แก่ นกโจรสลัด เหยี่ยวแดง นกออก นกนางแอ่นกินรัง หมูป่า ลิง และค่าง ฯลฯ

คลองม่วง กระบี่

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้ๆ หาดนพรัตน์ธารา

ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น คือ หลักฐานทางธรณีที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกัน โดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่บนชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดาน ประมาณว่าเกิดขึ้น เมื่อ 75 ล้านปีมาแล้ว จึงเรียกว่า สุสานหอย อยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซากดึกดำบรรพ์ของหอยโบราณในลักษณะนี้สำรวจพบอีก 2 แห่งเท่านั้น คือ ที่รัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา และที่ประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติแห่งอื่นได้แก่

หาดอ่าวนาง ซึ่งมีทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตากว่า เพราะด้านหนึ่งของหาดทรายเป็นภูเขาและมีถ้ำหินงอกหินย้อย คือ ถ้ำพระนาง และสถานที่น่าสนใจในบริเวณเดียวกันนี้
ได้แก่ สระพระนาง หาดไร่เล ถัดไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาที่ หาดอ่าวทึง (แหล่งหาหอยชักตีน) หาดคลองม่วง หาดเกาะกวาง หาดทับแขก