อบต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธิน 411 และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2557 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายก อบต.หนองทะเล ร่วมกับหน่วยเฉพาะนาวิโยธิน 411 และผู้ประกอบการโรงแรม ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเองที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต

โดยภายในงานมีกิจกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวที เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ กิจกรรมตอบปัญหา ชิงรางวัล การวาดภาพ การร้อยเข็ม การเล่นเกมต่างๆ โดยมีเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังได้มีการนำอาหารคาวหวานให้บริการเด็กๆ ได้กินกันอย่างสำราญ และแจกของขวัญแก่เด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมด้วย

นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายก อบต.หนองทะเล กล่าวว่า อบต.หนองทะเล ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ จุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มี่ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ภายใต้คำขวัญ วันเด็กประจำปี 2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยนาวิกโยธิน 411 ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ให้ความสำคัญแก่วันเด็ก