จากข้อมูล สุสานหอย ที่กระบี่ที่ได้เจอมานั้น บ้างก็ว่าที่นี่คือ สุสานหอยร้อยปี บ้างก็ว่าเป็นสุสานหอย 75 ล้านปี บ้างก็ว่าไม่ถึงร้อยปีอย่างที่เข้าใจ แต่ที่แน่ๆ มันอยู่มาพร้อมกับคนชาวกระบี่ตั้งหลักปักฐานที่นี่เสียอีก จากข้อมูลที่ค้นพบนั้น คือ สุสานหอยอยู่ในบริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางด้านทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กม.มีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม

โดยเปลือกหอยที่เป็นก้อนแข็งหินปูนส่วนใหญ่นั้น มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันจนกลายเป็นสุสานหอยโดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัว ให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่ชั้นหินลิกไนท์และหินดินดาน นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เมื่อแผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นสูงซากหอย ดึกดำบรรพ์เหล่านี้จึงปรากฏให้เห็นเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลและ เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก ช่วงแรกประมาณกันว่าสุสานหอยแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 75 ล้านปีมาแล้วต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการค้นพบหลักฐานด้านธรณีวิทยา มีมากขึ้นจึงกำหนดอายุของสุสานหอย ใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุสานหอย

ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นริมทะเลบ้านแหลมโพธิ์ นี้เป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ระดับโลก เพราะทั่วทั้งโลกนี้มีสุสานหอยเพียงสามแห่ง คือที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย ยิ่งกว่านั้นสุสานหอยที่กระบี่นี้ยังเป็นเพียงแห่งเดียวในโลกที่อยู่ใน พื้นที่ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา สุสานหอยคือฟอสซิลหอยหรือซากหอยตึกดำบรรพ์จำนวนมากที่ตายทับถมกันเป็นชั้น หนา

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

จากข้อมูลเดิมเคยเชื่อกันว่ามีอายุถึง 75ล้านปี แต่ในปี พ.ศ. 2538 นักวิชาการกรมทรัพยากรธรณีได้พิสูจน์พบว่า มีอายุอยู่ในช่วง 30-40 ล้านปี สุสานหอยพบบริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์เป็นแนวยาว กระจายกันอยู่ในระยะประมาณ 2 กม. มีสามจุดใหญ่ ๆ แต่จุดที่แนะนำให้ไปชม อยู่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีทางให้ลงไปดูได้สะดวก จะเห็นฟอสซิลรวมตัวเป็นแผ่นใหญ่หลายสิบ ตร.ม. มองดูคล้ายแผ่นคอนกรีต แต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ ๆ ในแนวตัด จะเห็นหอยตัวเล็ก ๆ เกาะกันอยู่อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นพวกหอยขมน้ำจืด

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

แต่ปัจจุบันฟอสซิลหอยบริเวณนี้กำลังพังทลายลงเรื่อย ๆ เนื่องจากถูกคลื่นลมกัดเซาะอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการทรุดตัวของผืนทรายด้านล่าง ทาง อุทยานแห่งชาติ จึงต้องกั้นเชือกเพื่อมิให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินเล่นบนแผ่นฟอสซิลอีกทั้ง ป้องกันการลื่นหกล้ม เนื่องจากแผ่นฟอสซิลบางจุดมีตะไคร่เกาะอยู่

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

การเดินทางไปสุสานหอย กระบี่ ใกล้กับหาดคลองม่วง กระบี่

สุสานหอย ตั้งอยู่ที่ชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ในเส้นทางเดียวกับทางไปหาดนพรัตน์ธารา ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 17 กม. เมื่อบ้านไสไทยจะมีป้ายบอกทางแยกไปสุสานหอย

เที่ยวสุสานหอย ที่กระบี่

ข้อมูลท่องเที่ยว สุสานหอย กระบี่

สุสานหอย บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันโดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่ชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดาน นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก ช่วงแรกประมาณกันว่าสุสานหอยแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 75 ล้านปีมาแล้ว มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร เป็นแผ่นหอยที่เกาะตัวกันจนแข็งเป็นแผ่นหินสลับกับชั้นของถ่านลิกไนต์ หนาประมาณชั้นละ 10 นิ้ว

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

ต่อมาแผ่นดินถูกยกตัวขึ้นจีงปรากฏเป็นลานหินกว้างใหญ่ริมทะเล จากการคำนวณอายุทางธรณีวิทยาพบว่า ฟอสซิลเหล่านี้มีอายุราว 40 ล้านปี นอกจากนี้บริเวณสุสานหอยยังมีตัวอย่างซากฟอสซิลของหอยทั้ง 3 แบบ และมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้ให้บริการข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวด้วย แต่เดิมบริเวณ สุสานหอยแห่งนี้เคยเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีหอยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหอยขมขนาดราว 2 ซม.

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก น้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมบริเวณหนองน้ำจนหมด ทำให้ธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเปลือกหอยใต้น้ำจนเป็นเนื้อเดียวกัน กลายเป็นแผ่นหินแข็งที่เรียกว่า Shelly Limestone หนาประมาณ 40 ซม. เมื่อแผ่นดินบริเวณนี้ถูกยกตัวสูงขึ้น ซากฟอสซิลเหล่านี้จึงปรากฎให้เห็นเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล ซึ่งสุสานหอยอายุหลายสิบล้านปีนี้มีเพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น คือ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐชิคาโก) ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

ภายในบริเวณสุสานหอย มีศาลาสำหรับชมวิวทะเลอันสวยงามด้านบน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในบริเวณ สุสานหอย ยังมีร้านขายของที่ระลึกจำนวนมากคอยบริการนักท่องเที่ยว และที่แห่งนี้มีห้องน้ำที่สะอาดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม
  • คนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท
  • ต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท
  • เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน

เที่ยว สุสานหอย ที่กระบี่

การเดินทางไปสุสานหอยที่กระบี่ ห่างจากตัวเมือง 17 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับหาดนพรัตน์ธารา

อ้างอิงที่มาเรื่อง สุสานหอย จาก www.krabi.most.go.th