โรงพยาบาลคลองท่อมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ค่าตอบแทนดี งานดี

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ผู้สมัครยื่นเอกสารด้วยตนเองที่งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลคลองท่อมได้เลย โดยมีรายละเอียดคือ

โรงพยาบาลคลองท่อม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,146 บ./เดือน
  • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,230 บ./เดือน + ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 1,000.- บาท

เปิดรับสมัคร วันที่ 10-24 มิ.ย. 2556 โดยขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองที่งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลคลองท่อมในวันเวลาราชการ

รพ.คลองท่อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ดูเอกสารการสมัครและคุณสมบัติที่ เอกสารแนบ สมัครงาน รพ.คลองท่อม กระบี่