สงกรานต์กระแสรอง (ฟ้อนตัวใหญ่กว่าปกติ) นอกจากไฮไลท์สงกรานต์แล้ว งานสงกรานต์ท้องถิ่นหรือสงกรานต์กระแสรองของในหลายพื้นที่ ก็ถือว่ามีความน่าสนใจชวนเที่ยวเล่นสาดน้ำไม่น้อย โดยสงกรานต์กระแสรองที่เด่นๆก็มี “งานสงกรานต์เกาะเกร็ด” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย ของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published.