สงกรานต์กระแสรอง (ฟ้อนตัวใหญ่กว่าปกติ) นอกจากไฮไลท์สงกรานต์แล้ว งานสงกรานต์ท้องถิ่นหรือสงกรานต์กระแสรองของในหลายพื้นที่ ก็ถือว่ามีความน่าสนใจชวนเที่ยวเล่นสาดน้ำไม่น้อย โดยสงกรานต์กระแสรองที่เด่นๆก็มี “งานสงกรานต์เกาะเกร็ด” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย ของทุกปี

เที่ยวกระบี่ เที่ยวหาดคลองม่วง

70% ของนักท่องเที่ยว เคยมาหาดคลองม่วงแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อ วันนี้คุณจะได้สัมผัสกับมัน

หาดคลองม่วง ไม่ใช่แค่ทางผ่าน

หาดสวย น้ำใส แม้จะเป็นหาดที่ยังดำรงวิถีชีวิตของชุมชน แต่ก็ยังน่าเที่ยวอยู่ทุกวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.