นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่) โดยใช้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.53 อ้างอิงประกอบ ว่าเมื่อได้รับอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว ทช.จึงจะมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างก่อสร้างให้เริ่มทำงานในพื้นที่ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงประมาณเดือน ก.พ.นี้

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทช.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้ติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ (EIA) ซึ่งจะให้เริ่มปฏิบัติงานควบคู่ไปพร้อมกับการก่อสร้าง

โดยสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จะมีความยาวรวมทั้งโครงการ 1.4 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพาน ยาว 650 เมตร และเชิงลาด ถนนต่อเชื่อมสะพาน ยาว 750 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 415,998,000 บาทโดยเป็นงบผูกพันระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2556 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ในช่วงต้นปี 2554

เขาขนาบน้ำ กระบี่

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการแพขนานยนต์ทำให้การเดินทาง เกิดความล่าช้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่นการเดินทางไปรักษาพยาบาล การขึ้นเครื่องของนักท่องเที่ยวที่ไปไม่ทันเที่ยวบิน ตลอดจนการขนส่งสินค้าต่างๆ มายังเกาะลันตาก็มีราคาสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างเกาะและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณเกาะลันตา

“การสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่นั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นปี 2554 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 415,998,000 บาทโดยเป็นงบผูกพันระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2556 ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับคือ การเดินทางไปรักษาพยาบาล การขึ้นเครื่องของนักท่องเที่ยวที่ไปไม่ทันเที่ยวบิน ตลอดจนการขนส่งสินค้าต่างๆ มายังเกาะลันตาก็มีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเกาะลันตาน้อย-เกาะลัน ตาใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างเกาะและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณเกาะลันตา” นายวิชาญ กล่าว