การอธิษฐานส่งบุญ ถ้าคุณอยากเห็นบุญ สัมผัสบุญ คุณลองเอาอาหารที่คุณคิดว่า อร่อยที่สุด ให้สัตว์ผู้หิวโหยได้กิน ในขณะที่คุณให้อาหารสัตว์เหล่านั้น พูดกับเค้าเบาๆ ว่า กินซะนะ กินให้อร่อย ขอให้บุญที่เจ้าได้กินอิ่มนี้ ส่งผลให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ขอให้บุญกุศลที่เราได้ให้อาหารมื้อนี้แก่เจ้า ส่งผลให้เทวดาที่รักษาตัวเรา เทวดาที่ อยู่ประจำตัวเรา มีบารมีสูงส่งขึ้น พูดในระหว่างที่ทำ คิดและพูดทุกครั้งที่ให้ทาน ทำบุญวันเกิด?หรือทำบุญ เพียงเท่านี้ แล้วคุณจะสัมผัสบุญได้

การทำเช่นนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการทำบุญอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับการให้ อย่างอื่นด้วย เช่น ให้ขนมเด็ก ซื้อของ ให้เงินขอทาน เก็บของหล่นให้แก่เจ้าของ จูงคนชราข้ามถนน ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ สามารถคิด และพูดเบาๆ ไปพร้อมๆ กับการทำบุญนั้นๆ ได้ คิดให้เร็ว พูดให้เร็ว ทุกครั้งๆ ที่ทำ เท่านี้ เราจะมีสมาธิในการคิด มีสมาธิในการทำกิจกรรมเหล่านั้น แล้วรอดูผลบุญที่ส่งทันทีนั้น การขอให้บุญที่ทำนั้นส่งมายังตัวคุณเองทันทีนั้น ต้องพูดในระหว่างที่ยื่นของให้ และต้องจบทันทีหลังจากหลุดมือเราไปแล้วไม่นาน หากนานกว่านี้บุญจะถูกส่งไปยังที่เก็บบุญ เมื่อนั้น การใช้บุญจะต้องทำการเบิกบุญใหม่ เพราะบุญที่ทำในครั้งนั้นๆ ไม่สามารถมาถึงผู้ทำได้ทันที

อยากให้ทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน ที่เข้ามาอ่านนี้ ลองดูซักระยะ ว่าผลจะเป็นอย่างไร ขอรับรองว่า มีผลดีแน่นอน เพราะผลบุญที่ท่านได้พูดได้อธิษฐานในขณะทำนั้น ท่านจะได้รับทันที อย่าลืมเผื่อแผ่บุญกุศลที่มี ให้เจ้ากรรมนายเวร ที่คอยติดตามทวงหนี้กรรมคุณด้วย เผื่อว่า ผลบุญที่คุณส่งนั้น จะสามารถลดแรงอาฆาตจากเจ้ากรรม นายเวรของคุณเองนั้นด้วย ส่งผลให้กรรมที่คุณมีนั้น ลดระดับลง ทั้งนี้ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รวมถึงสิ่งมีชีวิตในตัวคุณเองด้วย เช่น แบคทีเรีย เชื้อโรค อุทิศบุญกุศลให้พวกเขา แล้วพวกเขา จะรู้ได้ว่าคุณส่งบุญมาให้ พวกเขาจะได้ลดการจองเวรแก่คุณเอง แล้วอะไรๆ ก็จะดีขึ้นทันตา

ทำบุญวันเกิด ด้วยการอธิษฐานส่งบุญ

การเบิกบุญ

ปกติ การทำบุญที่วัด หรือ ทำบุญวันเกิด ตามพิธีอย่างเป็นทางการคือการถวายภัตราหาร น้ำ แก่ภิกษุสามเณร แล้วต้องท่องบทสวด อาราธนาศีล บทสวดถวายภัตราหารแด่ภิกษุสามเณร เมื่อภิกษุสามเณรฉันท์เสร็จ ก็จะมีการสวดบทสวดอีก มีการกรวดน้ำ หรือผู้ทำบุญจะกลับมากรวดน้ำเองที่บ้าน โดยบทสวดอิมินา หรือจะอธิษฐานเองก็ได้ตามใจความ แสดงถึงการส่งบุญ ดังนี้แล้ว ข้อแนะนำอย่างหนึ่งคือ ในระหว่างการถวายภัตราหารแด่ภิกษุสามเณรนั้น ขอให้อธิษฐานส่งบุญตามที่ได้บอกด้วยก็จะดีมาก

โดยดังนี้แล้ว และหากยังไม่เต็มที่ หรือคิดว่าบุญยังไม่ถึง หรือยังไม่สบายใจดีพอ ก็ขอให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยเรียกผู้ที่ต้องการจะเผื่อบุญกุศลในครั้งนี้มารับ เนื่องจากที่ให้เอ่ยเรียกก่อน เพื่อที่รับบุญจะได้เตรียมตัวทัน เนื่องจากบุญที่จะเบิก มีปริมาณมาก หากไม่มีการเตรียมตัว เกรงว่าบุญอาจส่งผลได้ไม่เต็มที่ หรือส่งไปแต่รับไม่ได้ เพราะไม่ได้เตรียมตัว เพราะสาเหตุอย่างอื่น ดังนั้นแล้ว ควรเรียกกล่าวเชิญผู้ที่จะได้กุศลเหล่านั้น เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวรับ ดังนี้

หลังจากตั้งนะโม 3 จบแล้ว ให้เอ่ยนามผู้ที่จะส่งกุศลให้ ว่าขอจงมารับบุญกุศลที่จะอุทิศให้แก่…. (อาจเอ่ยชื่อหลายๆ ท่านก็ได้ รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ได้ อย่าลืมเอ่ยคำว่า เทวดาประจำตัวของกระผม ของดิฉัน ของฉันด้วย) ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว หรือชื่อ นามสกุลตัวผู้ที่จะเบิก ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอเบิกบุญกุศลที่ได้ทำไว้ ตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือตั้งแต่ไหนๆ มานั้น ขออุทิศให้แก่ (เอ่ยชื่อนามผู้ที่จะส่งกุศลให้อีกครั้ง ที่เหมือนกับครั้งแรกที่เอ่ยนั้น) ขอให้บุญกุศลทั้งหลายนี้ ดลบันดาลให้ (เอ่ยชื่อนามผู้ที่จะส่งกุศลให้อีกครั้ง ที่เหมือนกับครั้งแรกที่เอ่ยนั้น) ได้พบแต่ความสุขความเจริญ (หรือแล้วแต่เจ้าของบุญนั้นจะเอ่ย) ขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามจองเวร ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว หรือชื่อเจ้าของบุญนั้น ได้มีความสุขความเจริญ ขอให้ลด ละ หรือเลิกการจองเวรแก่ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว หรือชื่อเจ้าของบุญนั้น แล้วข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว หรือชื่อเจ้าของบุญนั้น จะอุทิศส่วนกุศลมายังท่านใหม่ในคราวต่อไป

ทำบุญวันเกิดทำเช่นนี้ได้ทุกที่ ทุกครั้งที่นึกออก ไม่จำกัดสถานที่ ขณะเดิน ขณะวิ่ง ขณะขับรถ หรือขณะทำงาน ขณะเข้าห้องน้ำ ทุกที่ๆ นึกออก หมั่นทำ หมั่นฝึกฝน

แล้วชีวิตคุณๆ ท่านๆ จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

หากว่าทำได้แล้วผล อย่าลืมกลับมาบอกกันบ้างนะครับ และขอให้ผลบุญที่คุณได้ทำ ส่งผลให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไร้โรคภัยเบียดเบียน ชีวิตมีแต่ความสุขของการ ทำบุญวันเกิด