ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมลอยกระทง กลางค่ำคืนแสนสนุก แต่เมื่อเช้าขึ้นมา ทุกจังหวัดจะประสบกับปัญหาแบบเดียวกัน นั่นคือ ขยะกระทง ที่กระบี่ก็ไม่น้อยหน้า นักเรียนกระบี่กว่า 500 คน ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมตัวกันร่วมกันเก็บขยะกระทงกว่า 10 ตัน ที่ริมแม่น้ำกระบี่

หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับทางเด็กนักเรียนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันเก็บกระทงและขยะหลังคืนงานวันลอยกระทงประจำปี 2556 โดยเริ่มจากสะพานท่าแดง แนวริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ สวนเจ้าฟ้า ไปจนถึงศาลาแปดเหลี่ยมสวนสาธารณะธาราเทศบาลเมืองกระบี่ รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นกระทง ได้จำนวนกว่า 10 ตัน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ เช่น ต้นกล้วย เปลือกส้มโอ ขนมปัง และพบว่ามีกระทงที่ทำจากผ้ารวมอยู่ด้วย

นักเรียนช่วยกันเก็บขยะ กระทงหลงทาง

นายอนุสรณ์ ศรีสุขใส อาจารย์ ร.ร.อำมาตย์พานิชย์นุกูล กล่าวว่า กิจกรรมเก็บขยะหลังคืน วันลอยกระทง จัดขึ้นต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับเศษกระทงใน ปีนี้ พบว่ามีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานลอยกระทงจำนวนมาก ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นมาก และเจ้าหน้าที่ก็มีไม่เพียงพอ จึงต้องใช้จิตอาสาเข้ามาจัดการกับขยะกองโตเหล่านี้