กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่

จังหวัดนี้มีสัญลักษณ์จังหวัดเป็นเขาขนาบน้ำ ขุนเขา 2 ลูกอันโดดเด่นเป็นสง่าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง ขนาบอยู่สองฝั่ง แม่น้ำกระบี่

แม่น้ำที่ได้ชื่อว่าสายสั้นที่สุดในประเทศไทย มีความยาวเพียงแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้น ไหลผ่านตัวเมืองไปออกยังปากอ่าวกระบี่ ใครที่เห็นแม่น้ำกระบี่สั้นแค่นี้อย่าได้ดูแคลนไป

เพราะบริเวณช่วงรอยต่อระหว่างแม่น้ำกระบี่กับปากอ่าวกระบี่หรือที่หลายคนเรียก ปากแม่น้ำกระบี่ นั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ เป็นแรมซาร์ไซต์นานาชาติลำดับ 4 ของเมืองไทยที่มากไปด้วยสีสันและความอุดมสมบูรณ์

ฤดูกาลท่องเที่ยวกระบี่ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่ดีที่สุดคือ ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะที่หาดคลองม่วง

เขาขนาบน้ำ

สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งตระหง่านขนาบอยู่สองฝั่งแม่น้ำกระบี่โดยมีผืนป่าโกงกางรายรอบ ทุกเช้าเย็นจึงเป็นที่ซึ่งผู้วนเวียนมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันไม่ขาด ยิ่งวันนี้มีการสร้างอนุสาวรีย์ปูดำ (ปูทะเล) ไว้บริเวณเขื่อนซึ่งเป็นจุดชมวิวก็ยิ่งมีผู้คนสนใจมากขึ้นหากจะล่องเรือไป ให้ถึงเขาขนาบน้ำที่นั่นก็ยังมีถ้ำโบราณเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

และมีการจำลองรูปปั้นคนโบราณและภาพเขียนสีที่สำคัญของกระบี่ไว้ให้ผู้คนระลึกถึงอีกมุมหนึ่งของเขาขนาบน้ำด้วย อย่างไรก็ตามใครบ้างจะรู้ว่าเขาขนาบน้ำแห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ก็คือมันตั้งตระหง่านอยู่คู่กับแม่น้ำสายที่สั้นที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ำกระบี่ที่มีความยาวเพียง 5 กิโลเมตร

เขาขนาบน้ำ กระบี่

การเดินทาง ลงเรือท่องเที่ยวเขาขนาบน้ำได้ที่ท่าเรือเจ้าฟ้าค่าโดยสารเหมาลำชั่วโมงละ 500 บาท หรือใครจะแวะมา คลองม่วง กระบี่ ก็ไม่ว่ากันนะ