ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิด ด้วยการอธิษฐานส่งบุญ

การอธิษฐานส่งบุญ ถ้าคุณอยากเห็นบุญ สัมผัสบุญ คุณลองเอาอาหารที่คุณคิดว่า อร่อยที่สุด ให้สัตว์ผู้หิวโหยได้กิน ในขณะที่คุณให้อาหารสัตว์เหล่านั้น พูดกับเค้าเบาๆ ว่า กินซะนะ กินให้อร่อย ขอให้บุญที่เจ้าได้กินอิ่มนี้ ส่งผลให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรง