ไข้เลือดออกระบาดหนัก ที่กระบี่

จากการที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้เผยว่า ที่จังหวัดกระบี่ มียอดผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมแล้วกว่า 920 คน และพบมากในอำเภอเมือง โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี และถือเป็นสถิติพุ่งสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดสงขลา แต่กระนั้นก็ยังได้รับรายงานว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด

โดย น.พ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ในปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มีรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56-20 ม.ค.56 พบจำนวนผู้ป่วยสะสม จำนวนกว่า 920 ราย

จากปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันมีจำนวนผู้ป่วยสะสม จำนวน 822 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 211.11 ต่อประชากร 1 แสนคน และอยู่อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสงขลา แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ อายุระหว่าง 10-14 ปี กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุดคือ นักเรียนจำนวน 478 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยอีกว่า สำหรับอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอเมือง รองลงมาคืออำเภอคลองท่อม อำเภอเขาพนม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา ตามลำดับ ส่วนสาเหตุที่ในปีนี้จังหวัดกระบี่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจาก สภาพอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ มีฝนตกบ่อยและมีน้ำท่วมขัง ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีประชากรเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไข้เลือดออก สำหรับมาตรการป้องกันได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้มีความตื่นตัว และคัดกรองผู้ป่วยอย่างละเอียด เร่งรณรงค์ในพื้นที่เสี่ยงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับไข้เลือดออกให้มากที่สุด

หากสงสัยว่าบุตรหลานของท่านติดเชื้อไข้เลือดออก เช่น มีไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อย ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที