นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีมติสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามอนุญาตใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้กรมฯใช้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวในการสร้างสะพานได้

ขั้นต่อไป กรมฯเตรียมที่จะยื่นขออนุญาตต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ กรมฯ จะแจ้งผู้รับจ้างก่อสร้างให้เข้าเริ่มทำงาน คาดว่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้างด้วย

สำหรับสะพานแห่งนี้จะมีความยาวรวมทั้งโครงการ 1.4 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพาน ยาว 650 เมตร และเชิงลาด ถนนต่อเชื่อมสะพาน ยาว 750 เมตร

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 415,998,000 บาทโดยเป็นงบผูกพันระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2553 – 2556 หลังสร้างเสร็จ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างเกาะ และ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเกาะลันตา และในกรณีเกิดเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงได้

“ที่ผ่านมาชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการแพขนานยนต์ทำให้การเดินทางเกิดล่าช้า และได้รับความเดือดร้อน ทั้งการเดินทางไปรักษาพยาบาล

การขึ้นเครื่องของนักท่องเที่ยวที่ไปไม่ทันเที่ยวบิน และการขนส่งสินค้าต่าง ๆ มายังเกาะลันตาก็มีราคาสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย” นายวิชาญ กล่าว