เมื่อครั้งอดีตกาล ณ บ้านคลองม่วง

บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ หากให้คำจำกัดความของ บ้านคลองม่วง จากสายตาของคนภายนอกพื้นที่โดยไม่นับรวมในจังหวัดเดียวกัน มักจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก เพราะหากนับกันจริงๆ ในพื้นที่บ้านคลองม่วง กระบี่ กินพื้นที่แค่หมู่ 2 เท่านั้น แต่ในหมู่อื่นๆ ก็จะแยกย่อยออกไปเป็นหมู่บ้านต่างๆ หลายชื่อ แต่มีเพียงสถานที่ที่เป็น ชายหาด เท่านั้น ที่จะเป็นจุดเด่นให้หมู่บ้านๆ นั้นๆ ติดอันดับในแผนที่การท่องเที่ยว

ชายหาดเด่นในบ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่

หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะหาดจะเป็นชายหาดโค้งไม่มากกินบริเวณมากกว่า 3 กิโลเมตรบริเวณพื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆ ใกล้กับหาดอ่าวเสี้ยว แต่ทางด้านติดกับหาดเกาะกวางไม่มีชุมชนตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นจุดที่ทำให้ คลองม่วง กระบี่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ มีโรงแรมที่พักอยู่ทางด้านหาดเกาะกวางและหาดอ่าวเสี้ยว

ส่วนหาดเกาะกวาง และหาดทับแขก ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะกวาง บ้านแหลมป่อง และบ้านทับแขก ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดเป็นหาดทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อน บางช่วงปนหิน มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว มีที่พักบริเวณแหลมที่ยื่นออกไป บริเวณชายหาดมีท่าเทียบเรือประมงและมีเรือท่องเที่ยว มีโรงแรมที่พักมากมายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4-5 ดาว จุดนี้จะทำให้ คลองม่วง กระบี่ กลายเป็นจุดชมวิวและทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักที่หาดทับแขกและหาดอ่าวนาง

หาดอ่าวเสี้ยว ติดอยู่กับ หาดคลองม่วง กระบี่ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวเสี้ยว ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะหาด เป็นทรายขาวสะอาด บริเวณตัวหาดติดกับแหลมหางนาคเป็นเรือนรับรองที่ประทับ

พื้นที่โดยประมาณของคลองม่วง จังหวัดกระบี่

ศึกษาธรรมชาติหาดทราย

ตามที่เห็นในแผนที่คลองม่วง กระบี่ พื้นที่โดยรอบเป็นชายหาด ทะเลสวย น้ำใส เหมาะกับการเดินเล่นและลงเล่นน้ำมากมาย เพราะเป็นทะเลที่สงบ ไม่มีคลื่นแรง หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ เป็นชายหาดทรายสีไม่ขาวมาก และมีโซนเล่นน้ำยาวกว่า 2-3 กิโลเมตร

คลองม่วง กระบี่ ทางด้านหาดอ่าวเสี้ยว จะมีชายหาดที่มีโขดหินมากมาย ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ แต่จะเหมาะกับการตั้งแคมป์ตกปลา เพราะเป็นบริเวณที่มีโขดหินมากนี่เอง ชาวบ้านจึงมีแหล่งหาปลาและเป็นแหล่งทำกินของชาวบ้านในบริเวณนี้ ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเนื่องจากมีหินแหลมคมมากมาย แต่จะสามารถเล่นน้ำได้บางจุดที่เป็นเวิ้ง ซึ่งจะต้องเดินเลาะริมหาดไปเกือบถึงแหลมหางนาค

หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ ทางด้านเกาะกวาง ส่วนใหญ่เป็นหน้าโรงแรมที่พักมากมาย สามารถเดินเล่นและเล่นน้ำได้สะดวก เป็นหาดทรายที่นุ่มน่าพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง พื้นที่หาดเกาะกวางที่เลยออกไปจากเกาะส่วนตัว หากมองจากหาดคลองม่วงจะเห็นเกาะเล็ๆ ติดชายหาดสามารถเดินไปถึงได้ตอนน้ำลงเต็มที่ จะเป็นพื้นที่ที่มีโขดหินบางส่วน แต่ถัดออกไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถเล่นน้ำได้ตลอดแนวที่หาดเกาะกวาง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดีในชื่อ หาดคลองม่วง กระบี่

จากหาดเกาะกวางไป และก่อนถึงหาดแหลมป่อง ซึ่งอยู่ในส่วนของคลองม่วง กระบี่ นั้นจะมีโขดหินมากมาย และเป็นแหล่งเก็บแร่ของท่าเรือเอกชน ทางการเลยสร้างถนนให้อ้อมพื้นที่นี้โดยตัดเข้าไปในเขตป่าชายเลน หากขับรถไปจะเห็นบริเวณรอบๆ เป็นป่าชายเลนและคลองธรรมชาติ ที่น่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง โดยเส้นทางจะวกเข้าไปยังพื้นที่หาดทับแขก สิ้นสุดหาดคลองม่วง ที่กระบี่ ตรงจุดนี้และเป็นพื้นที่ของหาดทับแขกไปจนสุดเขตป่าสงวน

คลองม่วง กระบี่

จุดสิ้นสุดการเดินทางของบ้านทับแขกจะเป็นทางขึ้นเดินป่าเขาหงอนนาค สามารถเดินไปตามเส้นทางเดินป่าไปจนถึงยอดเขาหงอนนาคได้ ส่วนการเดินเที่ยวชายหาด จะต้องเดินลงไปที่หาด ณ จุดที่เป็น สะดือนาค ซึ่งเป็นบ่อน้ำผุดอันอัศจรรย์ของ คลองม่วง ที่จังหวัดกระบี่นี้อีกแห่ง