ณ บ้านคลองม่วงเมื่อครั้งอดีต

บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ หากให้คำจำกัดความของ บ้านคลองม่วง จากสายตาของคนภายนอกพื้นที่โดยไม่นับรวมในจังหวัดเดียวกัน มักจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก เพราะหากนับกันจริงๆ ในพื้นที่บ้านคลองม่วง กระบี่ กินพื้นที่แค่หมู่ 2 เท่านั้น แต่ในหมู่อื่น ๆ ก็จะแยกย่อยออกไปเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ หลายชื่อ แต่มีเพียงสถานที่ที่เป็น ชายหาด เท่านั้น ที่จะเป็นจุดเด่นให้หมู่บ้าน ๆ นั้น ๆ ติดอันดับในแผนที่การท่องเที่ยว

ชายหาดเด่นในบ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่

หากนับตั้งแต่ถนนสายหลัก หลังจากวิ่งออกจากเมืองมาได้ไม่นาน จะผ่านหนองทะเล ตำบลใหญ่ที่กินบริเวณกว้างกับชุมชนมุสลิม เมื่อตามป้ายทางมายัง คลองม่วง-ทับแขก จะเข้าสู่บ้านคลองสน เลี้ยวซ้ายไปยังอ่าวนาง หากตรงมาเรื่อย ๆ จะผ่านบ้านท่านาค และตรงดิ่งเข้าชุมชนคนคลองม่วง ผ่าน 3 แยกคลองม่วง หากตรงไปขวาจะไปเกาะกวาง-ทับแขก หากไปซ้ายจะไป คลองม่วง อ่าวเสี้ยว และแหลมหางนาค ซึ่งจะมีชายหาดเด่น ๆ ตามลำดับดังนี้ โดยเรียงลำดับจากหาดที่ต่อจาก อ่าวนาง-หาดนพรัตน์ธารา

อ่าวสีแดงที่ถูกระบุไว้ในแผนที่ กินพื้นที่โดยรอบรวม 5 หาด (เฉพาะสีน้ำเงิน) คือดังนี้

  1. หาดอ่าวทึง (หาดที่อยู่ติดกับหาดนพรัตน์ธารา)
  2. แหลมหางนาค
  3. พระตำหนักที่ประทับ
  4. หาดอ่าวเสี้ยว
  5. หาดคลองม่วง
  6. หาดเกาะกวาง
  7. หาดแหลมป่อง
  8. หาดทับแขก (หาดที่อยู่ตีนเขาหงอนนาค)
  9. เขาหงอนนาค จุดชมวิว และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดเขา

ศึกษาธรรมชาติหาดทราย

หาดอ่าวทึง

หาดอ่าวทึง ก่อนถึงแหลมหางนาค และพระตำหนัก คือแหล่งครัวและท่าเรือของชุมชน ส่วนใหญ่ หน้าหาดจะเป็นของเอกชน ส่วนพื้นที่ลึกเข้ามาจากคลอง จะเป็นท่าเรือไว้จอดเรือประมงขนาดเล็ก ในบริเวณนี้ เต็มไปด้วยป่าโกงกาง เป็นอ่าวที่น้ำจืดจากคลองม่วง และน้ำเค็มจากทะเล มาผสมกัน จนทำให้ได้สภาพบึงน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งปากแม่น้ำ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ วัดคลองม่วง หรือ วัดนาคาธรรมาราม อีกด้วย

แหลมหางนาค

จุดที่ตั้งของพระตำหนัก และเขตป่าสงวน เรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค เป็นเรือนรับรองที่ประทับในจังหวัดกระบี่ ในความดูแลของกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่เชิงเขาหางนาค บ้านคลองม่วง

พื้นที่สงวนแห่งนี้ จะไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้พื้นที่ เว้นแต่จะขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

แหลมหางนาค สิ้นสุดทางเลื่อน จากหน้าพระตำหนักที่ประทับ จะมีต้นไม้อยู่กลางทะเล 1 ต้นเป็นแลนด์มาร์ค

หาดอ่าวเสี้ยว

หาดอ่าวเสี้ยว ติดอยู่กับหาดคลองม่วง โดยมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวเสี้ยว ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะหาด เป็นทรายขาวสะอาด บริเวณตัวหาดติดกับแหลมหางนาคเป็นเรือนรับรองที่ประทับ

หาดอ่าวเสี้ยวนับจากการข้ามสะพานที่มีลำธารใส ในยุคก่อนเป็นนา ป่าจาก และบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

หาดคลองม่วง

หาดคลองม่วง ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะหาดจะเป็นชายหาดโค้งไม่มากกินบริเวณมากกว่า 3 กิโลเมตร

บริเวณพื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆ ใกล้กับหาดอ่าวเสี้ยว แต่ทางด้านติดกับหาดเกาะกวางไม่มีชุมชนตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นจุดที่ทำให้ คลองม่วง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ มีโรงแรมที่พักอยู่ทางด้านหาดเกาะกวางและหาดอ่าวเสี้ยว

หาดเกาะกวาง

หาดเกาะกวาง และหาดทับแขก ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะกวาง บ้านแหลมป่อง และบ้านทับแขก ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดเป็นหาดทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อน บางช่วงปนหิน มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว มีที่พักบริเวณแหลมที่ยื่นออกไป บริเวณชายหาดมีท่าเทียบเรือประมงและมีเรือท่องเที่ยว มีโรงแรมที่พักมากมายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4-5 ดาว จุดนี้จะทำให้ คลองม่วง กลายเป็นจุดชมวิวและทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักที่หาดทับแขก และ หาดอ่าวนาง

หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

หาดคลองม่วง ที่เงียบ สงบ ในวันปกติ

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

มุมมองจากหาดก่อนถึงเกาะกวาง

หาดแหลมป่อง

หาดแหลมป่อง ส่วนใหญ่จะเป็นที่ของเอกชน มีส่วนน้อยที่เป็นชายหาด และสามารถเล่นน้ำได้ บริเวณติดกับเกาะกวางสามารถเล่นน้ำได้สะดวก ถัดออกไปจะเป็นป่าโกงกางและพื้นที่เอกชน ในอดีตเป็นท่าเรือขนแร่ลิกไนต์

หาดทับแขก

หาดทับแขก คือจุดสิ้นสุดบ้านคลองม่วง หากผ่านผาไปจะเข้าสู่หมู่บ้านหนองทะเล ณ ที่แห่งนี้ถือเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเดินต่อไปยังจุดชมวิวเขาหงอนนาคได้ด้วย และที่แห่งนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่าง นั่นคือบ่อน้ำผุด ที่น้ำจากบนเขาหงอนนาค ไหลลอดชั้นหินใต้ดินมาโผล่ออกบนพื้นดิน ก่อนจะไหลลงทะเล

บางแห่ง ณ หาดเกาะกวาง

สะพานลงทะเล หาดแหลมป่อง

หาดแหลมป่อง ในอดีตจะมีสะพานยื่นออกไปกลางทะเล ให้ถ่ายรูปเล่น

พื้นที่โดยประมาณของ คลองม่วง กระบี่

ตามที่เห็นในแผนที่ พื้นที่โดยรอบเป็นชายหาด ทะเลสวย น้ำใส เหมาะกับการเดินเล่นและลงเล่นน้ำมากมาย เพราะเป็นทะเลที่สงบ ไม่มีคลื่นแรง หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ เป็นชายหาดทรายสีไม่ขาวมาก และมีโซนเล่นน้ำยาวกว่า 2-3 กิโลเมตร

ทางด้านหาดอ่าวเสี้ยว จะมีชายหาดที่มีโขดหินมากมาย ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ แต่จะเหมาะกับการตั้งแคมป์ตกปลา เพราะเป็นบริเวณที่มีโขดหินมากนี่เอง ชาวบ้านจึงมีแหล่งหาปลาและเป็นแหล่งทำกินของชาวบ้านในบริเวณนี้ ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเนื่องจากมีหินแหลมคมมากมาย แต่จะสามารถเล่นน้ำได้บางจุดที่เป็นเวิ้ง ซึ่งจะต้องเดินเลาะริมหาดไปเกือบถึงแหลมหางนาค

หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ ทางด้านเกาะกวาง ส่วนใหญ่เป็นหน้าโรงแรมที่พักมากมาย สามารถเดินเล่นและเล่นน้ำได้สะดวก เป็นหาดทรายที่นุ่มน่าพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง พื้นที่หาดเกาะกวางที่เลยออกไปจากเกาะส่วนตัว หากมองจากหาดคลองม่วงจะเห็นเกาะเล็ๆ ติดชายหาดสามารถเดินไปถึงได้ตอนน้ำลงเต็มที่ จะเป็นพื้นที่ที่มีโขดหินบางส่วน แต่ถัดออกไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถเล่นน้ำได้ตลอดแนวที่หาดเกาะกวาง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดีในชื่อ หาดคลองม่วง กระบี่

จากหาดเกาะกวางไป และก่อนถึงหาดแหลมป่อง ซึ่งอยู่ในส่วนของ คลองม่วง กระบี่ นั้นจะมีโขดหินมากมาย และเป็นแหล่งเก็บแร่ของท่าเรือเอกชน ทางการเลยสร้างถนนให้อ้อมพื้นที่นี้โดยตัดเข้าไปในเขตป่าชายเลน หากขับรถไปจะเห็นบริเวณรอบๆ เป็นป่าชายเลนและคลองธรรมชาติ ที่น่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง โดยเส้นทางจะวกเข้าไปยังพื้นที่หาดทับแขก สิ้นสุดหาดคลองม่วง ที่กระบี่ ตรงจุดนี้และเป็นพื้นที่ของหาดทับแขกไปจนสุดเขตป่าสงวน

เขาหงอนนาค แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
คลองม่วง กระบี่

จุดสิ้นสุดการเดินทางของบ้านทับแขกจะเป็นทางขึ้นเดินป่าเขาหงอนนาค สามารถเดินไปตามเส้นทางเดินป่าไปจนถึงยอดเขาหงอนนาคได้ ส่วนการเดินเที่ยวชายหาด จะต้องเดินลงไปที่หาด ณ จุดที่เป็น สะดือนาค ซึ่งเป็นบ่อน้ำผุดอันอัศจรรย์ของ คลองม่วง ที่จังหวัดกระบี่นี้อีกแห่ง