1
เมื่อร่างกายเรามีการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นขบวนการที่ซับซ้อน โดยอาศัยการทำงานของหลายๆ ฮอร์โมน หนึ่งในนั้นคือ Growth Hormone เนื่องจากมีการกระตุ้นให้ตับและเนื้อเยื่อหลั่ง IGF- I, ซึ่ง IGF-I นี้เองจะกระตุ้นเซลล์ของกระดูกอ่อน (cartilage cell or chondrocyte) ทำให้มีการแบ่งตัวของเซลล์กระดูกอ่อน นอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อก่อนถึงปลายกระดูกที่ปลายกระดูกอ่อน (epiphyseal plate)โดยกระตุ้นการขนถ่ายกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีนที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ (hyperplasia) และขยายขนาด (hypertrophy) เพิ่มขึ้น บทบาทสำคัญของ Growth Hormone เมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ร่างกายยังต้องการใช้กรดอะมิโน ในการสร้างโปรตีนอยู่ เพื่อควบคุมเมแทบอลิซึมของโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต ดังนั้น Growth Hormone จึงมีความจำเป็นต่อร่ายกายเราในทุกๆ วัย

คอมเม้นท์

ใครโหวตให้เว็บนี้