1
แนะนำการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง กับการปลูกหอมแดงไร้ดินบนแผงไข่ ไม่ยาก เริ่มจากการคัดเลือกหัวหอมแดง และคัดเลือกหัวที่สมบูรณ์ ไม่เน่าและไม่มีเชื้อราปน เสร็จแล้วนำถาดหรือแผงไข่ที่ไม่ใช้แล้วที่เตรียมเอาไว้ เป็นชนิดกระดาษจะดีมาก นำมาวางซ้อนกัน 5 ถาด และรดน้ำให้ชุ่ม แล้วเริ่มเอาหัวหอมแดง หรือหอมอื่นๆ มาวางไว้ในหลุมให้ครบ รดน้ำซ้ำ รดทุกวันเช้า-เย็น และรอการเจริญเติบโต เก็บกินได้เรื่อยๆ ไม่ขาดแคลนต้นหอมแล้ว