ปัญหาลิงแสม เพชรบุร...
 
Notifications
Clear all

ปัญหาลิงแสม เพชรบุรี ควรจะได้รับการแก้ไขด่วน

1 Posts
1 Users
0 Likes
43 Views
เด็กในคลอง
Posts: 118
Admin
Topic starter
(@admin)
Joined: 2 years ago

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้า โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม พระนครคีรี เป็นตัวอย่างต้นแบบ โดย อลงกรณ์ นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวัง แล้วก็เกาะลิงแก่งกระจาน พร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมทีม หวังฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเพชรบุรีโดยเร็ว

รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมกับสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมประกอบกับลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม "โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี"

โดยประชุมหารือร่วมกับ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ นายธีระวุฒิ สุวัฒน์เชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ร่วมด้วยสัตว์แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรรวมถึงสหกรณ์ จว. นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัด Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวกัน

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมปศุสัตว์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงแสม ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมือง ของหลายจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงหมายรวมไปถึงโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องภายใต้เพชรบุรีโมเดล จึงได้จัดทำโครงการทั้งแผนงานและก็งบประมาณเสร็จแล้ว ประกอบกับเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมถึงสหกรณ์ พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรฯ กับ จว.เพชรบุรี ร่วมไขปัญหาลิงแสมพระนครคีรี

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า แล้วก็พันธุ์พืช ผู้ว่าราชการ จว.เพชรบุรี เป็นรองประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์หมายรวมไปถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ารวมทั้งพันธุ์พืช หน่วยราชการใน จ.เพชรบุรี องค์กรภาคประชาชนประกอบกับองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าร่วมกับพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นกรรมการรวมทั้งเลขานุการ บูรณาการ ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่สนับสนุน รวมถึงให้ความร่วมมือในโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่าง ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ยังช่วยฟื้นฟูธุรกิจการค้า บวกกับพระนครคีรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จว.เพชรบุรี ที่ซบเซามาหลายปี รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน และก็ชุมชนดีขึ้น มีรายได้แล้วก็อาชีพเพิ่มขึ้น

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจลิงแสม ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาวัง หมายรวมไปถึงร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือนชุมชนร่วมด้วยวัด และก็เดินทางไปขึ้นเรือกรมประมงสำรวจเกาะลิง ซึ่งอยู่ในเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของลิงแสม โดยมีรองนายกอบต.แก่งกระจาน ร่วมสำรวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ลิงแสมเพื่อการเรียนรู้ กรณีมีความจำเป็นต้องย้ายลิงแสม จากเขาวัง ออกจากพื้นที่เดิม

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์และก็คณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือประกอบกับอนุรักษ์สัตว์ป่า ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) ที่อำเภอท่ายาง ประกอบไปด้วยหารือถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ร่วมด้วยสวัสดิภาพสัตว์ ประสบการณ์การย้ายลิงออกจากพื้นที่ เทคนิคการทำหมันลิง ซึ่งในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ของมูลนิธิ มีโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่พักฟื้น ประกอบไปด้วยพักพิงสัตว์ต่าง ๆ กว่า 800 ตัว รวมทั้งลิงกว่า 300 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงอาสาสมัครเกือบ 100 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่อไป

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : การแก้ไขปัญหาลิงแสม และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากเรา ที่เดียว

รับโฆษณาสินค้า กับเรา สอบถาม พูดคุย คนคลองม่วง กระบี่