ปัญหาลิงแสม เพชรบุร...
 
Notifications
Clear all

ปัญหาลิงแสม เพชรบุรี ควรจะได้รับการแก้ไขด่วน

1 Posts
1 Users
0 Likes
203 Views
เด็กในคลอง
Posts: 135
Admin
Topic starter
(@admin)
Joined: 2 years ago

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้า โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม พระนครคีรี เป็นตัวอย่างต้นแบบ โดย อลงกรณ์ นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวัง แล้วก็เกาะลิงแก่งกระจาน พร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมทีม หวังฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเพชรบุรีโดยเร็ว

รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมกับสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมประกอบกับลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม "โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี"

โดยประชุมหารือร่วมกับ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ นายธีระวุฒิ สุวัฒน์เชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ร่วมด้วยสัตว์แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรรวมถึงสหกรณ์ จว. นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัด Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวกัน

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมปศุสัตว์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงแสม ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมือง ของหลายจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงหมายรวมไปถึงโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องภายใต้เพชรบุรีโมเดล จึงได้จัดทำโครงการทั้งแผนงานและก็งบประมาณเสร็จแล้ว ประกอบกับเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมถึงสหกรณ์ พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงเกษตรฯ กับ จว.เพชรบุรี ร่วมไขปัญหาลิงแสมพระนครคีรี

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า แล้วก็พันธุ์พืช ผู้ว่าราชการ จว.เพชรบุรี เป็นรองประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์หมายรวมไปถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ารวมทั้งพันธุ์พืช หน่วยราชการใน จ.เพชรบุรี องค์กรภาคประชาชนประกอบกับองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าร่วมกับพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นกรรมการรวมทั้งเลขานุการ บูรณาการ ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่สนับสนุน รวมถึงให้ความร่วมมือในโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่าง ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ยังช่วยฟื้นฟูธุรกิจการค้า บวกกับพระนครคีรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จว.เพชรบุรี ที่ซบเซามาหลายปี รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน และก็ชุมชนดีขึ้น มีรายได้แล้วก็อาชีพเพิ่มขึ้น

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจลิงแสม ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาวัง หมายรวมไปถึงร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือนชุมชนร่วมด้วยวัด และก็เดินทางไปขึ้นเรือกรมประมงสำรวจเกาะลิง ซึ่งอยู่ในเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของลิงแสม โดยมีรองนายกอบต.แก่งกระจาน ร่วมสำรวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ลิงแสมเพื่อการเรียนรู้ กรณีมีความจำเป็นต้องย้ายลิงแสม จากเขาวัง ออกจากพื้นที่เดิม

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์และก็คณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือประกอบกับอนุรักษ์สัตว์ป่า ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) ที่อำเภอท่ายาง ประกอบไปด้วยหารือถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ร่วมด้วยสวัสดิภาพสัตว์ ประสบการณ์การย้ายลิงออกจากพื้นที่ เทคนิคการทำหมันลิง ซึ่งในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ของมูลนิธิ มีโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่พักฟื้น ประกอบไปด้วยพักพิงสัตว์ต่าง ๆ กว่า 800 ตัว รวมทั้งลิงกว่า 300 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงอาสาสมัครเกือบ 100 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่อไป

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : การแก้ไขปัญหาลิงแสม และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากเรา ที่เดียว

รับโฆษณาสินค้า กับเรา สอบถาม พูดคุย คนคลองม่วง กระบี่

May 2011 Full Moon Party Koh Phangan

Koh Phangan, National Park, Koh Tao, May 2011 in Thailand full moon party. Islands in

แอลนิโยทำผลิตกุ้งลด 15% กระทบคนเลี้ยงกุ้ง กระบี่

คนเลี้ยงกุ้งกระบี่เผยแอลนิโยทำผลิตกุ้งลด 15% ราคาดีจูงใจเกษตรกรเลี้ยงต่อแม้เกิดโรคขี้ขาว โดยประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.กระบี่ เผย ปี 53 ที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งลดลง 15% สาเหตุเนื่องจากปรากฎการณ์แอลนินโย และเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง คาดปีนี้ 54 ผลผลิตกุ้งจะกลับมาเท่ากับปี

ตลาดสดมหาราช กระบี่

โดยปกติคนในคลองม่วงจะมี ตลาดสดคลองม่วง ที่ได้จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว เป็นตลาดเล็กๆ เพียงพอต่อความต้องการ

Aonang Cliff Beach Resort ที่พักอ่าวนาง

อ่าวนาง คลิฟ บีช รีสอร์ท ที่พักอ่าวนาง ที่ได้รับการออกแบบในสไตล์บูติคโฮเทล เป็นรีสอร์ทที่ใหม่และหรูหรามากที่สุดในอ่าวนาง ตั้งตระหง่านบนพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ภูเขาและวิวอันน่าประทับใจแห่งท้องทะเลอันดามัน ห้องทุกประเภทมีระเบียงส่วนตัวภายในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้แขกได้รับความประทับใจ เราบริการกิจกรรมผ่อนคลายยามว่าง อาทิเช่น สระว่ายนํ้า สนามเด็กเล่น ห้องประชุม

เปิดเว็บใหม่ krabi.today แล้ววันนี้

คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเว็บนี้เท่าไหร่ แต่อยากจะให้มันเป็นสถานที่ ที่หลากหลายมากขึ้น เพราะทำเนื้อหาในชุมชน (แต่คนทำเนื้อหาไม่ได้อยู่ในพื้นที่) ก็คงจะลำบาก ต้องนั่งหาข้อมูลจากเว็บหลายแห่ง ทีนี้มันก็เลยเยอะและดูไม่ค่อยง่ายเลย ก็เลยอยากจะรวบรวม

Summer on Thailand

ในปีนี้งานไทยเที่ยวไทยคึกคัก นักท่องเที่ยวล้นอื้อซ่า แห่ซื้อPackage เที่ยว ลด 50% โดยทาง การท่องเที่ยวไทย จัดงานสีสัน ภาคตะวันออก “เที่ยวเกาะใกล้กรุง” ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 21 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติ์