เที่ยวหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

Tag "otop กระบี่"

    สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดกระบี่

สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดกระบี่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี 2556 โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

Read Full Article