2
บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ หากให้คำจำกัดความของ บ้านคลองม่วง จากสายตาของคนภายนอกพื้นที่โดยไม่นับรวมในจังหวัดเดียวกัน มักจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก เพราะหากนับกันจริงๆ ในพื้นที่บ้านคลองม่วง กระบี่ กินพื้นที่แค่หมู่ 2 เท่านั้น แต่ในหมู่อื่นๆ ก็จะแยกย่อยออกไปเป็นหมู่บ้านต่างๆ หลายชื่อ แต่มีเพียงสถานที่ที่เป็น ชายหาด เท่านั้น ที่จะเป็นจุดเด่นให้หมู่บ้านๆ นั้นๆ ติดอันดับในแผนที่การท่องเที่ยว