1
ทุกเรื่องที่เป็นเคล็ดลับสำหรับผู้หญิงที่ควรรู้ การรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธี ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้วิธีใดต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ซึ่งมะเร็งที่ตรวจพบส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะรักษาโดยวิธีการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกร่วมกับการรักษาด้วยวิธีเสริมอื่นๆ ซึ่งในการผ่าตัดมีด้วยกัน 4 แบบหลัก คือ “Modified Radical Mastectomy” ซึ่งเป็นวิธีผ่าตัดรักษาแบบมาตรฐาน ศัลยแพทย์จะตัดเอาเนื้อเยื่อของเต้านมออกหมด ตัดผิวหนังนมบางส่วนรวมถึงหัวนม และบางส่วนของต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ออก “Total Mastectomy” หรือบางทีเรียกว่า Simple Mastectomy วิธีนี้ศัลยแพทย์จะตัดเอาเนื้อเยื่อของเต้านม(ต่อ