1
เว็บที่ทำยังไงก็มี index น้อยเหลือเกิน เปิดใช้มาประมาณเดือนครึ่ง ลงข้อมูลไปกว่า 23 รายการ แต่มี index มากสุดครั้งแรก เป็น 0 และตามลำดับคือ 32,87,81 และลดลงเรื่อยๆ จนเหลือ 78 รายการในวันที่ 12/10/58 ไล่เช็คหน้าแรกก็กลายเป็นว่า เนื้อหาเดิมไม่มีการเคลื่อนไหว ไหงเป็นงี้หว่า ระบบก็ตัวเดียวกันแต่เว็บอื่นดันมีความเปลี่ยนแปลงดีกว่า