1
ข่าวข่าวไทยรัฐออนไลน์วันนี้ เสนอเรื่องราวของการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ด้วยแนวคิดง่ายๆ ทำได้จริง ด้วยหลักการทำเกษตรอินทรีย์คือการเริ่มต้นหาพื้นที่ ตรวจสอบดิน น้ำ สังเกตสิ่งแวดล้อม เพื่อผลผลิตที่ได้ตามต้องการ งดใช้เคมีทุกชนิด และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีก หากท่านสนใจสามารถศึกษาได้ที่ www. kasetorganic.com เว็บไซต์ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการทำเกษตรแบบผสมผสาน