เที่ยวหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

About

คลองม่วง เดิมอยู่ในตำบลเขาทอง ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลหนองทะเลในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับหลักฐานการปรากฏ ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านคลองม่วงจากบันทึกของโรงเรียนบ้านคลองม่วง ณ ที่แห่งนี้ มีทั้งความอบอุ่น ความเงียบสงบของธรรมชาติที่หลากหลาย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดไม่แพ้อ่าวนาง หรือ ทะเลแหวก เลย ทั้งยังเป็นสถานที่สงบ เงียบ ไม่วุ่นวาย

แต่ปัจจุบัน ดูเหมือนว่า มากคนก็มากความ การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ความเจริญไหลเข้ามายังที่แห่งนี้ จึงอยากให้ทุกคนได้รับรู้กันไว้ว่า เราเติบโตไปกับความเจริญได้ แต่อย่าให้ความเจริญเหล่านั้นบั่นทอนวิถีชีวิตของชาวคลองม่วงให้หายไปจากคนคลองม่วงเลย

คลองม่วง กระบี่

ความเจริญอื่นใด เทียบไม่ได้กับความเจริญทางตัวตนและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน