เที่ยวหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

Klong Muang Beach

Klong Muang Beach
Tags
February 08
07:40 2010

หาดคลองม่วง กระบี่ ในบางมุม ภาพอดีตที่ยังคง ตรึงตาฝังใจ ไม่รู้ลืม