เที่ยวหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

ค้นหาที่พักที่คุณสนใจในกระบี่

Booking.com

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

Tags
January 10
06:48 2014

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาสายประถม และสายมัธยม เตรียมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดยจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ : วันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาสายประถมศึกษา และสายมัธยมศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ที่จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ

โดยพิจารณาจัดงานระดับจังหวัดประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2557 และระดับภาค ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2557 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่) และบุคลากร พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 13 และ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กระบี่ พร้อมภาคีเครือข่ายในจังหวัดกระบี่ สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ จัดแยกระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยใช้สถานที่ในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่ระบุสถานที่ และได้กำหนดให้มีการประชุมต่างๆ ในการเตรียมงาน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่ จะเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคใต้ ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ สำนักงานเขตพื้นทราการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่) เป็นเจ้าภาพหลัก ในส่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ผ่านมาได้นำทีมงานแกนนำ ร่วมศึกษาดูงานการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดพัทลุง 2 ครั้ง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุง และนำคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมทีมงานแกนนำเข้าศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีความพร้อมสูงในการจัดงานครั้งนี้

ที่มา http://www.obec.go.th/news/45837

Share

About Author

เด็กกระบี่

เด็กกระบี่

Related งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64